Wijnvlek baby oorzaak

Wijnvlek baby oorzaak

Wat is de oorzaak van een wijnvlek? Een wijnvlek is een niet-erfelijk bepaalde, goedaardige, aangeboren vaatafwijking, welke gekenmerkt wordt door uitgezette bloedvaatjes in de huid. Voorkeurslocaties zijn het gezicht, de nek en op het achterhoofd. Bij een naevus flammues is het aantal haarvaatjes in de huid toegenomen als gevolg van een lokale ontwikkelingsstoornis. Over de oorzaak van het ontstaan is het laatste woord nog niet gezegd, maar er lijkt sprake te zijn van een defecte functie van eiwitten die de ontwikkeling van bloedvaten beïnvloeden.¹ De aanmaak van bepaalde bloedvaten wordt door het lichaam onvoldoende ingedamd.

Een wijnvlek die zich manifesteert in het gelaat of een grote wijnvlek op een ledemaat kan wijzen op bijkomende pathologie, zoals het Sturge-Weber-syndroom waarbij ook bloedvaten in de hersenen en ogen zijn aangetast. Het is een zeldzame aangeboren aandoening die bij ongeveer 1 op 200.000 geboorten voorkomt. Het Sturge-Weber-syndroom is een aangeboren aandoening, die herkenbaar is aan een wijnvlek in het gezicht en gepaard gaat met neurologische afwijkingen.

Een wijnvlek verdwijnt nooit spontaan, maar groeit met het kind mee. Camouflage kan de vlek minder zichtbaar maken. Met lasertherapie kan ongeveer 60 procent van de wijnvlekken met redelijk goed rsultaat behandeld worden; deze verdwijnt of wordt duidelijk lichter van kleur. Ongeveer 20 procent van de wijnvlekken wordt niet tot nauwelijks lichter bj laserbehandeling. 

 

Noot

  1. Dr. J.A.H. Eekhof, dr. A. Knuistingh Neven, dr. W. Opstelten (red.). Kleine kwalen bij kinderen. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, tweede druk 2009.


Geschreven door