Voeding & gezondheid

Voeding & gezondheid

Een goede gezondheid begint op je bord. Je gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door wat je eet. Bovendien kan voeding een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en bij het voorkómen van ziekten. Voeding is ook een belangrijke factor bij de verlichting van klachten en symptomen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders bij een gezond voedingspatroon gemiddeld twee jaar langer leven dan nu het geval is.Het is niet altijd duidelijk welke rol de voeding speelt bij het ontstaan en voorkómen van chronische ziekten. Wel is het voor hart- en vaatziekten en diabetes (suikerziekte) duidelijk dat voeding een rol speelt. Voor kanker is deze relatie minder duidelijk, ofschoon al wel bekend is dat omgevingsfactoren uiterst belangrijk zijn in het ontstaan van kanker. Tot deze factoren behoren roken en ander tabaksgebruik, infectieuze organismen, straling, chemische stoffen uit de industrie en milieuverontreiniging, medicijnen en de verscheidene aspecten van voeding, je voedingspatroon, (de mate van) lichaamsbeweging en lichaamssamenstelling.

Sommige personen zijn kwetsbaar. Dan heb je het bijvoorbeeld over ouderen, zuigelingen, kinderen en zwangere vrouwen. Zij zijn eerder vatbaar voor ondervoeding of een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen. Ook kunnen zij minder goed tegen blootstelling aan schadelijke stoffen.

Uitgebalanceerde voeding doet een mens goed. Goed gekozen voeding en een gezond en gevarieerd voedingspatroon, kan je beschermen tegen ziekten, bepaalde klachten tegengaan, genezing bevorderen, je meer energie geven en je er goed uit laten zien. Elk voedingspatroon daarentegen dat niet uitgebalanceerd is, kan je gezondheid danig aantasten. Vooral een teveel aan slechte vetten, zout en suiker dragen geenszins bij aan je gezondheid. Deze special bevat informatie ver voeding die baat en voeding die schaadt, en nog vele andere onderwerpen. Voor het thema 'vitaminen en mineralen' hebben we een aparte special samengesteld.


Geschreven door