Vleesboom symptomen

Wat is een vleesboom?

Een vleesboom wordt ook wel ‘myoom’ genoemd. Een vleesboom is een goedaardige knobbel of gezwel in de spierlaag van de baarmoeder of uterus. Een vleesboom kan zich zowel voordoen aan de buitenzijde van de baarmoeder (het subsereus myoom), als in de baarmoederwand (het intramuraal myoom) of in de baarmoederholte (het submuceus myoom). Het is nog niet precies bekend hoe ze ontstaan. Vleesbomen bestaan vooral uit spierweefsel en kunnen een paar millimeter groot zijn, maar ze kunnen ook veel groter zijn en -in uitzonderlijke gevallen- zelfs een paar kilo wegen.Vleesbomen komen veel voor. Ongeveer 20 tot 30 procent van de westerse vrouwen heeft een vleesboom. Bij getinte – en negroïde vrouwen ligt dit cijfer nog weer hoger. Vrouwen die (nog) geen kinderen hebben gehad, zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van een vleesboom. Een vleesboom ontstaat onder invloed van hormonen (oestrogeen en progesteron), welke een rol spelen in de vruchtbare fase van het leven. Vleesbomen komen daarom niet voor vóór de eerste menstruatie en na de laatste menstruatie verschrompelen ze en verdwijnen ze uiteindelijk. Voorts blijkt dat vrouwen met overgewicht meer kans hebben om vleesbomen te krijgen.

Tijdens de zwangerschap vinden er allerlei hormonale veranderingen plaats, als gevolg waarvan een vleesboom kan groeien. Na de zwangerschap worden ze echter weer kleiner. Bij bepaalde hormoonbehandelingen, zoals voor overgangsklachten, kunnen vleesbomen in omvang groeien.

Wat zijn de klachten en symptomen van een vleesboom?

Normaal gesproken geeft een vleesboom geen of weinig klachten. Ze worden dan ook vaak bij toeval aangetroffen. Een vleesboom groeit veelal langzaam en blijft vaak onopgemerkt. Of je last van een vleesboom krijgt, is vooral afhankelijk van de plaats waar de vleesboom zich bevindt. De omvang speelt een minder grote rol bij het ontwikkelen van klachten. Vleesbomen die zich in de baarmoederholte bevinden kunnen -zelfs als ze klein zijn- menstruatieklachten bij de vrouw veroorzaken. Dit geeft overmatig bloedverlies en menstruatiepijn. Als je veel bloed verliest, soms zelfs met stolsels, kan je last krijgen van bloedarmoede. Hierdoor voel je je moe of kortademig.

Klachten die minder vaak voorkomen zijn onder meer:

  • een drukkend gevoel in de buik
  • een pijnlijk gevoel laag in de rug (lage rugpijn)
  • klachten met plassen
  • klachten van pijn en/of bloedverlies bij het vrijen
  • een vergrote buik (bij een grote vleesboom)

In een enkel geval treden er complicaties op. Bijvoorbeeld als de vleesboom verschrompelt door te weinig bloedtoevoer. De vleesboom kan hierdoor gedeeltelijk 'afsterven' (myoomnecrose). Dit kan gepaard gaan met hevige buikpijn. Tijdens de zwangerschap ontstane vleesbomen geven normaal gesproken geen problemen. Een vleesboom is een goedaardige tumor van het spierweefsel. Er is slechts een geringe kans dat een vleesboom kwaadaardig wordt.

Hoe wordt een vleesboom behandeld?

Als je geen klachten hebt, wordt een vleesboom niet behandeld en is verdere controle niet nodig. Als je wel last hebt van de vleesboom, dan zal de gynaecoloog samen met jou alle mogelijke behandelingen bespreken. De uiteindelijke behandelkeuze wordt vooral bepaald door het aantal, de plaats en de grootte van de vleesbomen. Je leeftijd en je eventuele kinderwens spelen bij de afweging ook een rol.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Vaak zal eerst geprobeerd worden om de vleesboom te behandelen met medicijnen. Een operatieve ingreep zal worden overwogen als een behandeling met medicijnen onvoldoende effect sorteert.


Geschreven door