Verkoudheid voorkomen

Wat kan je doen om te voorkomen dat je verkouden wordt?

Een (opkomende) verkoudheid is te herkennen aan de typische symptomen zoals hoesten en niezen, je neus begint een beetje te lopen en je hebt vaak lichte keelpijn. Er is geen effectief vaccin tegen verkoudheid. Dit komt doordat verschillende virussen een verkoudheidachtig ziektebeeld kunnen veroorzaken en elk virus verandert in de loop van de tijd enigszins. De belangrijkste veroorzakers van verkoudheid zijn de rinovirussen en hiervan zijn meer dan honderd subtypen bekend. Het virus wordt verspreidt door contact met besmette druppels, die afkomstig zijn van iemand die geïnfecteerd is.De belangrijkste transmissiebron is contact met het virus via handen of voorwerpen en aërosolen. Dat zijn minuscule druppels die onzichtbaar en zo fijn zijn dat ze in de lucht blijven zweven. Door praten, hoesten en niezen komen deze druppeltjes in de lucht terecht. Als je hoest en niest gebeurt dat met zo’n kracht dat druppeltjes tot wel 1,5 meter weggeslingerd worden. Iemand die in de buurt is krijgt op deze manier de virussen uit die druppeltjes binnen. Deze aërosolen zijn hét transportmiddel bij uitstek van de kleinste bacteriën en virussen.

De meeste verkoudheidsvirussen komen via je handen in je lichaam terecht en niet door de lucht. Je huid is een ondoordringbare barrière voor deze boosdoeners, maar ze zijn wel in staat door de slijmvliezen van het oog of neus en mond heen te dringen. De handen zijn een adequaat transportmiddel voor verkoudheidsvirussen. Het zijn de handen waarin geniesd of gehoest wordt of die het vieze zakdoekje verfrommelen. Hierbij krijg je veel virussen op je handen. Schud iemand daarna iemand anders de hand dan krijgt die meteen een flink aantal virussen cadeau. Maar je handen kunnen ook de deurkruk, telefoon, toetsenbord, kraan, rand van het bed, enzovoort besmetten. Observeer maar eens op hoe vaak mensen met hun vingers aan hun ogen, neus of mond komen.

Het is een feit dat kleine kinderen vaker verkouden zijn omdat zij nog geen of onvoldoende afweer hebben ontwikkeld tegen de vele verkoudheidsvirussen om hen heen. Verder zijn kinderen met oudere broers en zussen en kinderen die naar een crèche of opvangvoorziening gaan, meestal vaker verkouden. Dit wordt veroorzaakt door het frequente onderlinge contact, waardoor virussen zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Naarmate kinderen ouder worden worden kinderen minder vatbaar voor verkoudheid, omdat hun afweersysteem steeds sterker wordt.

Eén van de manieren om verkoudheid te voorkomen is door verkouden mensen te vermijden of door je baby/kind proberen weg te houden van mensen die verkouden zijn. Zo mogelijk moet de zieke persoon in aan aparte slaapkamer slapen. Andere maatregelen worden hieronder besproken.

Handen wassen en goed drogen

De beste voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat je verkouden wordt (maar ook om te voorkomen dat je via je handen zelf overal micro-organismen achterlaat), is het in acht nemen van goede hygiëne. Dit kun je doen door regelmatig je handen met water en zeep te wassen en zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan te raken. Goede handenhygiëne kan jaarlijks veel ziektegevallen voorkomen. Je doet er verstandig aan om voor het eten en na hoesten, niezen of snuiten van je neus je handen te wassen. Aangetoond is dat natte of slecht gedroogde handen de overdracht van ziekteverwekkende micro-organismen zoals het verkoudheidsvirus bevordert. Dit geeft het belang van handen wassen én het adequaat drogen van handen aan. Het is niet acceptabel om gebruik te maken van ruw papier, een meermalen gebruikte handdoek of een hete luchtdroger. Droog je handen bij voorkeur met een droog en schoon papieren of stoffen handdoekje, een stuk keukenrol of een schoon stuk rolhanddoek. Het is belangrijk dat je het materiaal waar je je handen aan droogt slechts éénmalig gebruikt.

Niezen, snuiten en hoesten in tissues

Houd je zakdoek voor je mond als u niest of hoest en wendt daarbij je hoofd af of buig je hoofd; nies of hoest niet in de richting van een ander. Hoest in een papieren zakdoek of tissue, deze absorbeert het gros van de aërosolen. Daarna direct het gebruikte zakdoekje of tissue in de prullenbak werpen en zo nodig handen wassen (zie boven). Gebruik niet een katoenen zakdoek, want dat is niet bepaald hygiënisch. Een gebruikte zakdoek in een broekzak besmet ieder keer opnieuw je handen als je ze aanraakt. De gemiddelde katoenen zakdoek is vaak dagen in gebruik en wordt daarom al snel een broeinest van micro-organismen. De beste manier om de hele klas of je directe collega's verkouden te krijgen, is je paar dagen oude zakdoek uitkloppen. Nooit doen dus...

Maak voorwerpen en deurklinken regelmatig schoon

Een andere manier om verkoudheid (maar ook griep) te voorkomen is door het regelmatig schoonmaken van (gemeenschappelijk gebruikte) voorwerpen zoals deurklinken en speelgoed dat in contact komt met kinderen die griep hebben of verkouden zijn. Gebruik daarbij allesreiniger en handwarm water. Daarna goed afspoelen met schoon water en laten drogen aan de lucht. Verder is het zinvol om regelmatig het beddengoed en eventueel stoffen speelgoed op 60 °C te wassen. Bij deze temperatuur leggen micro-organismen het loodje.

Ventileer woon- en slaapruimten

Ventileren moet niet verward worden met luchten. Wanneer je 's ochtends wakker wordt open je de ramen, waardoor de lucht in de slaapkamer wordt ververst. Vaak doe je dat voor slechts een half uur. Doch bij een goede ventilatie in huis wordt de vervuilde lucht 24 uur per dag ververst. Een huis moet 24 uur per dag ademen. Door 24 uur per dag adequaat te ventileren, wordt het vocht (lees: vervuilde lucht) het huis uitgevoerd en stroomt frisse, gezonde buitenlucht naar binnen. Het is daarom belangrijk dat een huis voldoende ventilatieroosters heeft, die je steeds open hebt staan en regelmatig even reinigt. Je kunt ook het raam op een kier zetten, met anti-inbraakstang of slot om te voorkomen dat je bezoek krijgt van een insluiper.

Overigens is het een fabeltje dat luchten of ventileren tot hogere stookkosten leidt. Het tegendeel is juist waar: in een adequaat geventileerd huis is de lucht relatief droog en het is bekend dat het opwarmen van droge lucht veel minder energie kost dan het opwarmen van vochtige lucht.


Geschreven door