Trage schildklier zwanger

Traag werkende schildklier tijdens de zwangerschap

Traag werkende schildklier tijdens en na de zwangerschap. Een goede schildklierfunctie is onmisbaar tijdens de zwangerschap. De schildklier werkt voor twee aan het begin van iedere zwangerschap. Onder meer hierdoor voelt een zwangere zich zo moe in deze periode. Vooral gedurende de eerste 10 tot 12 weken is de foetus volledig afhankelijk van de schildklierwerking van de moeder. Het door de moeder geleverde schildklierhormoon speelt een essentiële rol bij de groei, ontwikkeling en stofwisseling van alle weefsels, maar het effect op het zenuwweefstel is het meest belangrijk.Normaal gesproken werkt de schildklier adequaat, ook tijdens een zwangerschap. ER kan echter ook sprake zijn van een abnormale werking van de schildklier. De schildklier kan te snel werken (hyperthyreoïdie) of te langzaam werken (hypothyreoïdie). In beide gevallen is het van belang dat zowel voor als tijdens de zwangerschap de schildklierhormonen goed onder controle worden gehouden. Meestal gebeurt dit door middel van medicijnen. Gedurende de zwangerschap moet iedere maand gecontroleerd worden op de werking van het schildklierhormoon. Bij normale waarden van de schildklierhormonen bestaat er normaal gesproken geen verhoogd risico voor de zwangere of haat ongeboren kind.

De schildklier maakt schildklierhormonen aan. Het gaat om thyroxine (T4) en tri-joodthyronine (T3). Deze hormonen spelen een rol in de stofwisseling (de omzetting van voedsel in energie) en daarmee zijn ze dus ook belangrijk voor de groei en de geestelijke ontwikkeling. De hormonen komen via het bloed in het lichaam terecht. Een te langzaam werkende schildklier maakt te weinig schildklierhormoon, waardoor je klachten kunt krijgen zoals moeheid, kouwelijkheid, een droge huid, gewichtstoename, veel bloedverlies bij de menstruatie, brokkelige nagels, obstipatie (verstopping) of haaruitval. In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 1.200 (d.w.z. 6 per 1000) zwangeren hypothyreoïdie. In veel gevallen was dit reeds voor de zwangerschap bekend en gebruikten deze vrouwen medicijnen om het schildklierhormoon aan te vullen

Zwanger worden en zwanger blijven

Bij een te langzaam werkende schildklier is bevruchting moeilijker en soms zelfs onmogelijk. Word je toch zwanger dan is de kans op een miskraam groter. Dit komt omdat het bevruchte eitje zich niet goed kan innestelen.

Als je een schildklierafwijking hebt, overleg dan met je arts voordat je zwanger wordt. Je kunt de schildklierhormoonwaarden (TSH- en FT4-waarde) laten bepalen wanneer je zwanger wilt worden en zodra u zwanger bent. Voor vrouwen met een kinderwens wordt een TSH-waarde tot 2,0 mU/l geadviseerd. Tijdens de zwangerschap moet een TSH-waarde worden aangehouden van 0,4–2,0 mU/l. De optimale TSH-waarde ligt rond de 1,0 mU/l.

Ook is het van belang om je te laten testen TPO-antistoffen als er in je familie een auto-immuunziekte voorkomt als diabetes mellitus-type 1, reumatoïde artritis of een auto-immuun schildklierziekte. In deze gevallen bestaat namelijk de kans dat je TPO-antistoffen bij je draagt. Deze antistoffen richten zich tegen de eigen schildklier en brouwen met deze antistoffen hebben meer dan twee keer zoveel kans op een miskraam, ook wanneer de TSH- en FT4-waarde binnen de normaalwaarden blijven. Er zijn tot dusverre geen aanwijzingen dat TPO-antistoffen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap

Schildklierpatiënten moeten vanaf het allereerste begin van de zwangerschap de TSH-waarde laten bepalen en de dosis Levothyroxine (schildklierhormoon) daarop aanpassen. Deze controle dient om de vier tot zes weken plaats te vinden. Een te langzaam werkende schildklier kan gevolgen hebben voor zowel moeder als kind. De moeder heeft een grotere kans op:

Bij het kind bestaat een groter risico op:

  • mindere ontwikkeling van het zenuwstelsel (wat een ontwikkelingsstoonis tot gevolg kan hebben)
  • vroeggeboorte
  • ademhalingsproblemen na de geboorte.

Regelmatige controle én aanpassing van de dosis Levothyroxine is derhalve van groot belang voor moeder en kind.

Na de bevalling

Als je Levothyroxine gebruikt en/of TPO- of TSI-antistoffen hebt, dan kun je gewoon borstvoeding aan je kindje geven. Na de bevalling moeten de waarden van de schildklierhormonen weer gecontroleerd worden. Als het nodig zal de dosering van de medicijnen worden aangepast, dat wil zeggen dat verlaging van medicijnen plaatsvindt.

In de kraamperiode en in de maanden die daarop volgen, worden stemmingsveranderingen, vooral van depressieve aard, vaker gezien bij vrouwen met een te snelle of te trage schildklier. Het is echter (nog) niet duidelijk of de schildklier daarvan de oorzaak is.

Geraadpleegde bronnen:

- www.schildklier.nl

- www.waterlandziekenhuis.nl


Geschreven door