Traag werkende schildklier

Wat is hypothyreoïdie - traag werkende schildklier?

Traag werkende schildklier symptomen. De schildklier is een klein vlindervormig kliertje, laag voor in de hals, met als taak om de stofwisseling in je lichaam te regelen. Hypothyreoïdie (traag werkende schildklier) is de medische term die wordt gebruikt om een schildklieraandoening aan te duiden waarbij de schildklier onvoldoende schildklierhormonen aanmaakt, met als gevolg dat er allerlei lichaamsprocessen trager verlopen. Dit kan verschillende symptomen en klachten veroorzaken, waarvan de meest voorkomende zijn: vermoeidheid, gewichtstoename, obstipatie, spierstijfheid en spierpijn, droge huid, futloos haar en het vak koud hebben. De aandoening wordt vaak pas laat ontdekt, aangezien de klachten ook bij verschillende andere ziekten kunnen optreden. Bovendien ontstaan de klachten vaak geleidelijk. De behandeling bestaat meestal uit het dagelijks slikken van een synthetisch schildklierhormoon. De behandeling slaat vaak goed aan en de symptomen verdwijnen meestal na ongeveer drie weken na het begin van de behandeling.Bij hypothyreoïdie wordt zoals reeds beschreven in de inleiding door de schildklier onvoldoende schildklierhormomen aangemaakt. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij de stofwisseling. Stofwisseling of metabolisme is de algemene term voor alle vele chemische reacties en omzettingen die in de cellen plaatsvinden om het lichaam levend en gezond te houden en energie op te wekken. Een tekort aan schildklierhormonen veroorzaakt onherroepelijk het trager verlopen van veel lichaamsfuncties. Hypothyreoïdie komt vooral bij vrouwen boven de veertig jaar voor. De aandoening kan op alle leeftijden ontstaan, maar treed vaak pas op middelbare leeftijd op. Ongeveer 1 op de 50 vrouwen en ongeveer 1 op de 1.000 mannen ontwikkelen op enig moment in hun leven hypothyreoïdie. Een schildklieraandoening ontwikkelt zich normaal gesproken geleidelijk.

Een overproductie van schildklierhormonen zorgt voor het sneller verlopen van allerlei lichaamsfuncties. Dit wordt 'hyperthyreoïdie' genoemd.

Wat zijn de symptomen van hypothyreoïdie?

Aanvankelijk veroorzaakt hypothyreoïdie vaak weinig klachten. De verschijnselen nemen langzaam toe. Veel klachten die optreden worden veroorzaakt door een te lage productie van schildklierhormomen, waardoor lichaamsfuncties langzamer verlopen.

Symptomen die vaak voorkomen bij een traag werkende schildklier zijn onder meer:

 • vermoeidheid
 • gewichtstoename
 • obstipatie (verstopping)
 • spierstijfheid en spierpijn, vooral in de armen, benen en heupen
 • kouwelijkheid
 • droge huid
 • futloos, bros en uitvallend haar
 • breekbare en brosse nagels
 • het vasthouden van vocht
 • traagheid en lusteloosheid

Soms treden de volgende symptomen op:

 • depressie, prikkelbaarheid en minder geïnteresseerd in je sociale leven en verlies van libido
 • gewrichtspijnen
 • kortademigheid
 • een hese, krakerige of zwaardere stem
 • onregelmatige of hevige menstruatie bij vrouwen

Al deze symptomen kunnen echter ook worden veroorzaakt door andere aandoeningen en daarom kan het enige tijd duren voordat aan hypothyreoïdie wordt gedacht. Daar komt bij dat de klachten zich vaak geleidelijk ontwikkelen.

Waardoor wordt hypothyreoïdie veroorzaakt?

Een traag werkende schildklier of hypothyreoïdie heeft verschillende oorzaken. Vaak ligt de oorzaak in de schildklier zelf. Dit kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is Hashimoto-thyreoïditis, waarbij als gevolg van een auto-immuunreactie waarbij het lichaam antilichamen maakt die de schildklier beschadigen. Andere oorzaken zijn:

 • een schildklierontsteking (thyroïditis)
 • behandeling tegen een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie) met radioactief jodium of een operatie
 • na een operatieve verwijdering van de schildklier
 • als gevolg van het gebruik van jodiumhoudende farmaca (geneesmiddelgeïnduceerde hypothyreoïdie)
 • een jodiumtekort (jodium is essentieel voor de productie van schildklierhormonen)

Slechts zelden ligt de oorzaak van hypothyreoïdie in de hypofyse of aan de hypothalamus. De hypofyse is een klier in de hersenen die een schildklierstimulerend hormoon (TSH) afscheidt. Deze hormonen zet de schildklier aan tot het maken van schildklierhormonen. Een tumor in de hypofyse bijvoorbeeld, kan ervoor zorgen dat er onvoldoende TSH wordt geproduceerd, wat direct consequenties heeft voor de aanmaak van schildklierhormonen in de schildklier. De hypothalamus reguleert grotendeels de werking van de hypofyse. Wanneer dit systeem ontregelt raakt, heeft dit onmiddellijk indirect consequenties voor de werking van de schildklier.

Hoe wordt hypothyreoïdie behandeld?

Door het afnemen van een bloedonderzoek kan de diagnose met zekerheid gesteld worden. De behandeling richt zich op de onderliggend oorzaak. Permanente hypothyreoïdie wordt behandeld met het toedienen van schildklierhormoon in de vorm van tabletten met synthetisch schildklierhormoon. Deze stof is gelijk aan het hormoon dat de schildklier zelf produceert. Veelal moeten mensen met hypothyreoïdie de tabletten levenslang blijven slikken. Regelmatig vindt bloedonderzoek plaats om de hoogte van het schildklierhormoon in het bloed te bepalen. Zo nodig kan de dosis worden aangepast. Bij een juiste dosering geeft de behandeling geen bijwerkingen.

Voor de meeste mensen geldt dat de behandeling levenslang voortgezet moet worden. Het komt hoogstzelden voor dat de schildklier weer op gang komt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de vertraagde schildklierwerking na een zwangerschap is opgetreden. Dan kan de schildklier zichzelf na enkele maanden corrigeren. Soms is hypothyreoïdie ook een tijdelijke toestand bij oudere kinderen. (Dit geldt overigens niet voor kinderen die worden geboren met een traag werkende schildklier.)