Systemische therapie eczeem

Systemische behandeling atopisch eczeem

Bij systemische therapie worden de geneesmiddelen tegen atopisch eczeem als tabletten of capsules door de mond ingenomen of door middel van injecties of een infuus toegediend. Systemische behandelingen kunnen ernstige bijwerkingen hebben en daarom komen deze behandelingen alleen in aanmerking voor mensen met ernstige en uitgebreide vormen van atopisch eczeem.

 

Sederende (= slaperig makende) antihistaminica kunnen worden toegepast bij patiënten met atopisch eczeem en nachtelijke slapeloosheid als gevolg van jeuk. Ze moeten met terughoudendheid worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 1 jaar, vanwege het vermeende risico op wiegendood.

Antibiotica in de vorm van tabletten of drankjes (orale antibiotica) worden alleen ingezet bij tekenen van secundaire bacteriële infectie (impetiginisatie).  Vaak raakt het eczeem geïnfecteerd met een stafylokok of soms met een streptokok. De voorkeur gaat hierbij uit naar flucloxacilline (Floxapen®), één van de penicillines, of claritromycine.

Prednisontabletten worden incidenteel voorgeschreven bij een plotselingen en ernstige verergering van het eczeem. Prednison is een glucocorticoïd, een hormoon dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingsreacties remt. Prednison werkt vaak al na enkele dagen en in de meeste gevallen wordt prednison kortdurend, gedurende 2-3 weken, voorgeschreven. Dit wordt een 'stootkuur' genoemd. Langer durend gebruik kan aanleiding geven tot -soms ernstige- bijwerkingen. Na staken van de prednison kan een reboudeffect optreden, dat wil zeggen dat het eczeem in verhevigde mate terugkomt.

Dan zijn er ook nog immunosuppressieve middelen. Ciclosporine is het middel van eerste keuze bij ernstig atopisch eczeem. Een immunosuppressiva beïnvloedt bepaalde immunologische processen en onderdrukt ontstekingen in de huid (i.c. het eczeem). Het zijn effectieve behandelingen, maar vanwege de ernstige bijwerkingen worden ze alleen voorgeschreven als je ernstig eczeem hebt die niet reageert op intensieve lokale therapie en eventueel lichttherapie.

Geraadpleegde literatuur:

- C.A.F.M.Bruijnzeel-Koomen, J.H.Sillevis Smitt, F.S.Boukes en J.J.E.van Everdingen. Richtlijn ‘Constitutioneel eczeem’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1399-402.

- Pauline Dirven-Meijer en Anton de Groot. Leven met eczeem. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2011.


Geschreven door