Steelwratjes symptomen

Wat zijn steelwratjes?

Steelwratjes symptomen, steelwratjes oorzaak en behandeling. De medische benaming van steekwratjes is 'fibroma pendulans'. Steekwratjes is een goedaardige bindweefselvermeerdering. Steekwratjes zien eruit als zachte, elastische, huidkleurige tot bruin gestelde zwellingen, variërend in grootte van enkele millimeters tot meerdere centimeters. Het zijn onschadelijk gezwellen. Je kan één steelwratje hebben, maar er zijn ook mensen met wel honderden steelwrtajes. Het komt bij mannen en vrouwen even vaak voor.

 Meer dan de helft van alle mensen heeft op enig moment in hun leven één of meerdere steelwratten. Steelwratjes zijn verworven (bij de geboorte zijn ze niet aanwezig) en het kan bij iedereen optreden, ofschoon ze wel vaker ontstaan in de volwassenheid. Steewratjes komen vaker voor op middelbare leeftijd. Kinderen en peuters kunnen ook steelwratjes ontwikkelen, vooral in de oksels en het halsgebied. Steelwratjes komen vaker voor bij mensen met overgewicht (obesitas). Ook bij diabetes (suikerziekte) komen ze vaak voor. Tijdens zwangerschap nemen gesteelde fibroompjes toe in aantal en grootte, vooral in hals.

Steelwratjes ontstaan vaak spontaan, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van een slechte genezing van een wondje. Het ontstaansmechanisme is tot dusverre nog niet geheel opgehelderd. Men denkt dat steelwratjes vooral voorkomen op plaatsen waar de huid wrijft tegen kleding en in huidplooien als gevolg van wrijving. Steelwratjes zijn geen eigenlijk geen wratten, want ze ontstaan niet door een virus (zoals bij wratten wèl het geval is).

Wat zijn de symptomen van steelwratjes, hoe zien steelwratjes eruit?

Steelwratjes zijn zachte, elastische, gesteelde, vleeskleurige of donkergekleurde stukjes weefsel of huidflapjes, ofwel fibromen ('wild vlees'). Voorkeurslocaties zijn de basis van de hals, de nek, oksels, oogleden, lies (de plooien van de lies) en -bij vrouwen- onder de borsten. Ze kunnen ook verschijnen in de plooien van je billen. Steelwratjes kunnen zo klein zijn als een afgeplatte speldenknop of zo groot als een aangroeisel van meerdere centimeters.

 

Hoe kun je steelwratjes behandelen?

Steelwratjes zijn onschuldig en behoeven -medisch gezien- niet behandeld te worden. Als de aandoening mechanische en/of cosmetisch storend is, kan de huisarts overgaan tot één van de volgende behandelmethoden om steelwratjes te verwijderen:

  • Onder lokale verdoving het steelwratje afknippen aan de basis, in de richting van de huidlijnen;
  • Electrocoagulatie (met elektrische stroom wordt het steelwratje weggebrand);
  • Cryotherapie (waarbij het steelwratje met vloeibare stikstof wordt bevroren);
  • Excisie (wegsnijden).

Met het product HeltiQ Skintags is nu ook thuisbehandeling van steelwratjes mogelijk. HeltiQ Skintags is het eerste zelfzorgmiddel op de Nederlandse markt om steelwratten, veilig, snel en hygiënisch zelf te verwijderen.

Geraadpleegde literatuur:

- Dr. R.I.F. van der Waal, prof. dr. H.A.M. Neumann (red.): Praktische dermatologie - Klinische atlas met 470 afbeeldingen in kleur, Prelum uitgevers, Houten, 2009.


Geschreven door