Soorten hoofdpijn

Hoofdpijn

Hoofpijn soorten en symptomen. Iedereen heeft wel eens hoofdpijn (gehad). Vaak duurt hoofdpijn enkele uren, maar soms kan het weken blijven hangen. Hoofdpijn kan omschreven worden als pijn of ongemak in het hoofd in verschillende hevigheid en door diverse oorzaken. Zelden heeft hoofdpijn een ernstige oorzaken. De pijn varieert van een vaag, dof of sluimerend gevoel tot hevig bonzend of bonkend. De pijn kan constant aanwezig zijn of bestaan uit scherpe steken. Soms gaat hoofdpijn gepaard met andere klachten, zoals misselijkheid, braken, dubbel zien of wazig zien. De locatie van de pijn kan variëren; de pijn kan plaatselijk zijn -bijvoorbeeld boven of achter de ogen- of in het hele hoofd.

De meeste mensen met hoofdpijn voelen zich al veel beter door hun leefstijl aan te passen, het leren van manieren om te ontspannen, en soms door het nemen van medicatie.

Oorzaken van hoofdpijn

Er zijn veel mogelijke oorzaken van hoofdpijn, welke tevens de aard en de plaats van de pijn bepalen. Grofweg driekwart van de gevallen betreft spanningshoofdpijn, welke wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een drukkende of klemmende pijn rondom de schedel, als het ware een 'bandgevoel rond het hoofd'. Meestal gaat dit niet gepaard met misselijk en braken. Mogelijk luxerende factoren zijn psychische spanningen en stress, oververmoeidheid en een verkeerde houding.

Migraine komt ook vrij vaak voor; ongeveer 10% van de bevolking zou hier aan lijden. Migraine kan omschreven worden als zware hoofdpijn, wat vaak gepaard gaat met stoornissen van het zien en misselijkheid en braken.

Ofschoon spanningshoofdpijn en migraine verschillende entiteiten zijn, komen ze wel vaak bij dezelfde persoon voor. Uit de literatuur blijkt dat 62% van de migrainepatiënten ook spanningshoofdpijn heet en 25% van de patiënten met spanningshoofdpijn lijdt ook aan migraine.¹

Clusterhoofdpijn is een ander soort hoofdpijn. Deze hoofdpijn bestaat uit korte perioden van vaak hevige pijn vlak aan één kant van het hoofd, vaak achter de ogen. De aanvallen treden in een kenmerkend patroon op, meestal dagelijks of vaker en treedt vaak vroeg 's nachts of in de ochtend op. Deze vorm van hoofdpijn is zeldzaam en komt vrijwel uitsluitend bij mannen voor. Een aanval kan een kwartier tot wel enkele uren duren en kan één tot maar liefst acht keer per dag optreden. Bijna altijd komen de aanvallen in clusters van weken tot maanden voor. Na zo’n cluster kunnen de aanvallen wel maanden of jaren wegblijven. Rokers en drinkers hebben een verhoogd risico.

Medicatieafhankelijke hoofdpijn is chronische hoofdpijn (gedurende meer dan 15 dagen per maand) gedurende ten minste 3 maanden als gevolg van het overmatig gebruik van pijnstillers tegen hoofdpijn. Waarschijnlijk heeft zo'n 4% van de algemene populatie in Nederland last van medicatieafhankelijke hoofdpijn.

Iedereen heeft wel eens gehoord van ijscohoofdpijn. Dit is acuut optredende hoofdpijn welke optreedt direct na het eten of drinken van zeer koude substanties. Het is een volkomen onschuldige vorm van hoofdpijn die vaak 10 tot 20 seconden tot maximaal 5 minuten aanhoudt.

Hoofdpijn is vaak het eerste symptoom van een hersentumor, ofschoon de meeste hoofdpijn niét door een hersentumor wordt veroorzaakt. Hoofdpijn die wordt veroorzaakt door een hersentumor treedt normaal gesproken steeds vaker op naarmate de tijd verstrijkt en op den duur houdt de hoofdpijn voortdurend aan zonder af te nemen.

Wanneer een arts raadplegen?

Bij één van de volgende symptomen heeft, moet je zo spoedig mogelijk een arts raadplegen:

  • Een intense, ernstige hoofdpijn die snel opkomt, zonder waarschuwing, vooral als je normaal gesproken hoofdpijn-vrij bent.
  • Plotselinge, ernstige hoofdpijn als je lijdt aan nierproblemen, hart-en vaatziekten of hoge bloeddruk.
  • Hoofdpijn welke optreedt na een hoofdletsel, vooral als het gepaard gaat met misselijkheid, duizeligheid of wazig zien.
  • Hoofdpijn die aanvalsgewijs plaatsvindt.
  • Hoofdpijn die gepaard gaat met geheugenverlies, verwarring, verlies van evenwicht, onduidelijke spraak of zicht, of gevoelloosheid in armen of benen.

Noot:
1) Rasmussen BK, Jensen R, Olesen J. Questionnaire versus clinical interview in the diagnosis of headache. Headache. 1991 May;31(5):290–295.

Geraadpleegde literatuur:
- Dr. J.A.H. Eekhof, dr. A. Knuistingh Neven, dr. W. Opstelten: Kleine kwalen in de huisartspraktijk, Elsevier Gezondheidszorg, Amsterdam, vijfde geheel herziene druk, 2010.
- Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.