Schildklier/boezemfibrilleren

Schildklierproblemen worden geassocieerd met boezemfibrilleren

Mensen met een overactieve of te snelle schildklier (hyperthyreoïdie) hebben een groter risico om last te krijgen van boezemfibrilleren of atriumfibrilleren (een hartritmestoornis van de hartspier in de boezems), dan mensen met een normale schildklierfunctie, zo wijst een nieuwe studie uit welke is gepubliceerd op 27 november 2012 op bmj.com. De onderzoekers pleiten ervoor dat er meer aandacht moet komen voor atriumfibrilleren bij patiënten met een verhoogde schildklierfunctie.Hyperthyreoïdie treedt op wanneer de schildklier te veel thyroxine (schildklierhormoon) aanmaakt, waardoor veel van de functies van het lichaam versnellen. Hierdoor kunnen in korte tijd klachten ontstaan, zoals gejaagdheid, hartkloppingen, warmte niet kunnen verdragen, diarree, afvallen en agitatie of prikkelbaarheid. Ongeveer 1 op de 100 vrouwen en 1 op de 1.000 mannen ontwikkelt hyperthyreoïdie in hun leven. Het kan zich op elke leeftijd openbaren.

Het is algemeen bekend dat hyperthyreoïdie wordt geassocieerd met boezemfibrilleren, maar het was nog niet duidelijk of mildere (subklinische) hyperthyreoïdie een soortgelijk effect heeft. Subklinische hyperthyreoïdie wordt gedefinieerd als een TSH-waarde lager dan 0,45 mIU/L met normale FT4-waarden. Gegevens over het risico van atriumfibrilleren bij patiënten met een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) is ook beperkt.

Een team van onderzoekers in Denemarken heeft het risico van boezemfibrilleren in verhouding tot het hele spectrum van schildklierziekten in een grote groep patiënten onderzocht. Met behulp van landelijke registers identificeerden ze 586.460 patiënten die in Kopenhagen in de periode 2000-2010 een huisarts hadden geraadpleegd en bloedonderzoek hadden ondergaan met het oog op de diagnose van een mogelijke schildklieraandoening. De schildklier wordt aangestuurd door TSH (afkorting voor 'schildklier stimulerend hormoon'). De hypofyse (in de hersenen) maakt dit hormoon en aan de TSH-waarde is goed te zien hoe de schildklier werkt. Als er te weinig schildklierhormoon in je lichaam aanwezig is, maakt de hypofyse veel TSH. Dit wordt een trage schildklier of hypothyreoïdie genoemd. Is er daarentegen te veel schildklierhormoon, dan maakt de hypofyse weinig TSH. Dit wordt een snelle schildklier of hyperthyreoïdie genoemd.

Gedurende een periode van vijf en een half jaar hadden 17.154 (3%) van de patiënten voor het eerst de diagnose 'atriumfibrilleren' te horen gekregen, 53% hunner waren vrouwen. Vergeleken met patiënten met een normale schildklierfunctie, hadden de patiënten met subklinische (vroeg stadium) hyperthyroïdie een 30 procent verhoogd risico op boezemfibrilleren, terwijl degenen met een hoog-normale schildklierfunctie een 12 procent verhoogd risico had. Mensen met een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) hadden een lager risico op atriumfibrilleren dan mensen met een normale schildklierfunctie.

Hoewel deze studie een nauwe verband vaststelde tussen de schildklieractiviteit en boezemfibrilleren, is het te vroeg om te spreken van een causaal verband, aldus de onderzoekers. Zij voegden eraan toe dat hun bevindingen "langdurige screening voor atriumfibrilleren bij patiënten met een schildklieraandoening ondersteunen."


Geschreven door