PDS behandeling

Wat is het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)?

Het Prikkelbare Darm syndroom (PDS) is een aandoening van het spijsverteringskanaal, in het bijzonder van de darmen. Naar schatting heeft ongeveer 15% van de mensen in meer of mindere mate last van PDS. Kenmerkende symptomen zijn langdurige buikpijn met een opgeblazen gevoel in de buik, winderigheid en een wisselend ontlastingspatroon, dat wil zeggen afwisselend verstopping (obstipatie) en dunne ontlasting (diarree). Deze klachten kunnen interfereren met het dagelijks leven. De precieze oorzaak van PDS is (nog) niet opgehelderd. Meerdere factoren lijken een rol te spelen. Bijvoorbeeld emotionele spanning in combinatie met bepaalde voedingsmiddelen. Ongeveer twee tot drie keer meer vrouwen dan mannen hebben last van PDS. Dit doet vermoeden dat de vrouwelijke geslachtshormonen een rol spelen. In dit artikel gaan we nader in op de behandeling van PDS.

 PDS is medisch gezien geen ernstige aandoening, maar wel een vervelende. PDS kan niet definitief worden genezen, maar je kunt wel de klachten aanpakken. Toch is het lastig om de klachten daadwerkelijk onder controle te krijgen. De resultaten zijn vaak wisselend. Wat bij de één goed werkt, helpt bij de andere misschien niet of nauwelijks. Zo kunnen dieetadviezen bij de één goed aanslaan, bij de ander niet en bij de derde worden de klachten misschien juist erger. Je kunt grofweg twee stappen ondernemen om PDS te bestrijden. De eerste stap bestaat uit zelfzorgmaatregelen en de tweede stap is het inschakelen van hulp. Hieronder bespreken we kort alle maatregelen die genomen kunnen worden. In aparte artikel worden deze maatregelen verder besproken en uitgediept.

Zelfzorg: voedingsdagboek PDS

Als je het idee hebt dat er een relatie is tussen je klachten en bepaalde voedingsmiddelen, kan het verstandig zijn een voedingsdagboekje bij te houden. Het verschilt namelijk van persoon tot persoon welke voedingsmiddelen klachten veroorzaakt. Door middel van een voedingsdagboek kun je er achter komen of er een verband bestaat tussen de klachten die je ervaart en bepaalde voedingsmiddelen. Lees hier verder.

Zelfzorg: gezond eten PDS

Gezond eten maakt onderdeel uit van goede zelfzorg en dat geldt natuurlijk voor ieder mens, maar vooral mensen met PDS doen er verstandig aan om gezond te eten. Gezond eten betekent dat:

  • je gevarieerd eet;
  • je niet te veel eet, overdaad schaadt;
  • je niet te veel verzadigd vet eet;
  • je veel groente, fruit en brood eet, ofschoon deze voeding veel vezels bevat en bij PDS gasvorming kan verergeren;
  • je veilig eet, want bedorven voedsel leidt tot allerlei maag- en darmklachten.

Lees hier verder.

Zelfzorg: voedingsadviezen PDS

Op internet wemelt het van de voedingsadviezen voor mensen met PDS. Als je bepaalde adviezen opvolgt, is het van belang dat deze gezonde voeding en een gezonde leefwijze niet in de weg staat. Vrijwel iedereen met PDS krijgt het advies om meer voedingsvezels te eten. Onderzoek wijst uit dat PDS-patiënten er verstandig aan doen psyllium te gebruiken en terughoudend te zijn met tarwezemelen (onoplosbare vezels). PDS-patiënten zijn gebaat bij oplosbare vezels uit groente, fruit of psyllium. Verder hebben mogelijk pro- en prebiotica een positief effect op de darmflora. Lees hier verder.

 

Zelfzorg: bewegen PDS

Bewegen is voor ieder mens goed. Bewegen is dus gezond voor lichaam en geest. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is:

  • Jeugd (onder de 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
  • Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
  • 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
  • Voor niet-actieven, zonder of met lichamelijke beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen. (Bron: fysio-direct.nl)

Bovenstaande norm kan worden gezien als een aanbeveling over de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging. Beweging is onder meer goed voor de darmperistaltiek (het bewegen van de darmen). Ook voelen mensen met PDS zich vitaler en energieker als ze regelmatig bewegen. Lees hier verder.

Zelfzorg: ontspannen PDS

Er is een relatie tussen stress en PDS. Emotionele stress veroorzaakt geen PDS, maar kan de klachten wel verergeren of uitlokken. Mensen met PDS doen er daarom verstandig aan om aan 'stressmanagement' te doen. Ontspannen is er belangrijk. Dit kun je doen door gezond te leven en te eten, te bewegen, je sociale contacten te onderhouden, naast je alledaagse verplichtingen dingen te doen waar je plezier aan beleeft en door te relativeren. Lees hier verder.

Hulp: medicatie PDS

Bij sommige mensen met PDS kunnen medicijnen de klachten in enige mate verlichten. Denk hierbij aan bulkvormende stoffen (medicijnen die bestaan uit oplosbare vezels die bijdragen aan een betere stoelgang), krampwerende middelen, laxeermiddelen, middelen tegen diarree, pijnstillers en sommige antidepressiva (sommige antidepressiva blijken in sommige gevallen een positief effect te hebben op de PDS-klachten). Lees hier verder.

Hulp: ontspanningstherapie PDS

Als je stress niet de baas bent, kun je leren omgaan met stress door middel van allerlei technieken (stressmanagement), zoals relaxatietherapie (wat als doel heeft: 'hoe leer ik ontspannen').

Hulp: hypnotherapie PDS

Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is veel onderzoek gedaan naar het effect van hypnotherapie op de klachten die horen bij PDS. Uit de meeste onderzoeken bleek dat de pijn aanzienlijk verminderde en de werking van de darmen verbeterde. Dit verbeterde de kwaliteit van leven voorde patiënten. Ook leerde men beter met spanningen omgaan, die de werking van de darmen beïnvloeden. Lees hier verder.

Geraadpleegde literatuur:

- S. Kollaard, H. Vinke. Zorgboek Prikkelbare Darm Syndroom. Stichting September, 4e druk, Amsterdam, 2012.


Geschreven door