Migraine symptomen

Wat is migraine?

Migraine symptomen, oorzaak en behandeling. Migraine wordt gekenmerkt door hevige hoofdpijnaanvallen, wat vaak gepaard gaat met stoornissen van het zien en misselijkheid en braken. De klachten en intensiteit variëren van persoon tot persoon en een aanval kan door verschillende factoren worden uitgelokt. De eerste aanval treedt meestal onder de 30 jaar op en de aanvallen nemen af met het voortschrijden der jaren.

Het blijkt dat ongeveer 10% van de bevolking aan migraine lijdt. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. Migraine kan zich al manifesteren bij kinderen. Vaak keert migraine terug met tussenpozen die in lengte kunnen variëren. Er zijn mensen die een aantal keren per maand ene migraineaanval hebben en weer andere hebben het minder dan eens per jaar. Sommige mensen met migraine merken dat de aanvallen met het ouder worden minder hevig worden.

Er worden twee typen migraine onderscheiden: migraine met aura en migraine zonder aura. Een aura treedt meestal direct voorafgaande een aanval op, duurt gemiddeld twintig minuten en is een vast verschijnsel, vaak een verstoring van het gezichtsvermogen. Zo'n 20% van de migrainepatiënten heeft auraverschijnselen.

De oorzaak van migraine is nog onbekend, maar tijdens een migraineaanval treedt een toegenomen bloedstroom in de hersenen en het schedeldak op als gevolg van een toegenomen bloedstroom. In de literatuur worden er diverse factoren genoemd die een rol spelen bij het ontstaan van migraine, zoals een mogelijke verstoorde energievoorziening van de hersenen. Ook speelt erfelijkheid een rol.

Wat zijn de symptomen van migraine?

Migraineaanvallen hebben een duidelijk begin en einde. De duur verschilt van persoon tot persoon. Het kan enkele uren duren tot wel enkele dagen. De pijn kan worden omschreven als kloppende of bonzende pijn en is meestal gelokaliseerd een één kant van het hoofd, boven één oog of rond een slaap. Sommige mensen hebben pijn aan beide kanten van het hoofd en je kan ook pijn in de nek hebben. De pijn wordt erger bij beweging en je hebt last van lichtprikkels en harde geluiden, waardoor je het liefste in een stille en verduisterde kamer bent. Andere klachten zijn misselijkheid en braken, niet in staat zijn iets te doen en veranderde smaak en reukzin. Als de aanval wegebt moet je misschien frequent plassen en kun je het heel koud hebben. Je kunt ook loom of juist actief zijn.

Ongeveer één op de zeven mensen krijgen voorafgaande een migraineaanval waarschuwingssignalen, welke ook wel 'vroege voortekenen' worden genoemd. Deze tekenen kunnen enkele uren of dagen voor een aanval optreden en kunnen bestaan uit onder andere een loopneus (neusverkoudheid), behoefte hebben aan zoetigheid, strak gevoel in armen, benen of borsten, diarree, verandering van stemming, hongergevoel, behoefte aan rust, grote vermoeidheid (veel gapen), rode ogen en wazig zien, enz.

Bij ongeveer één op de vijf mensen met migraine treedt een aura op, meestal direct voor een aanval. Gemiddeld duurt dit twintig minuten. Een visueel aura bestaat uit visuele sensaties, zoals geheel of gedeelijktelijk gezichtsvelduitval van één oog, het zien van bewegende patronen, sterretjes, lichtflitsen of vlekken en wazig zien of onscherp zien. Er kan ook krachtverlies optreden, je kan last krijgen van tintelingen aan één kant van het lichaam en spraakstoornissen (afasie).

Een migraineaanval kan door verschillende factoren worden uitgelokt, bijvoorbeeld het overslaan van een maaltijd, slaapgebrek en bepaalde voedingsmiddelen zoals te veel koffie of chocolade. Ook kan een aanval uitgelokt worden door overmatige inspanning, verminderde weerstand, tabaksrook, lawaai en sommige medicijnen. Hormonale omstandigheden kunnen ook aanleiding geven voor een aanval. Migraine die zich voordoet tijdens de menstruatie wordt wel 'menstruele migraine' genoemd. Weersomstandigheden, zoals een snelle daling van de luchtdruk, verandering van weer, onweer en storm, kunnen ook een aanval triggeren.

Hoe wordt migraine behandeld?

Migraine is niet te genezen, maar de arts kan wel medicijnen voorschrijven die de duur van de aanval verkorten, de symptomen verminderen of volgende aanvallen voorkomen. Naast medicatie, kan de arts je adviseren om uitlokkende factoren zo veel mogelijk te vermijden. Soms is aanvullende therapie zinvol. Hierbij kun je denken aan ontspanningstraining of cognitieve gedragstherapie.

Geraadpleegde literatuur:

- Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
- I. Vooren (eindredactie). Zorgboek hoofdpijn. Stichting September, Amsterdam, 2011.