Migraine aanval

Migraine aanval - fasen en verloop

Migraineaanval duur, fasen en verloop. Een migraine aanval bestaat uit een aantal fasen. Niet alle fasen komen bij iedereen voor of doen zich in dezelfde mate voor. Schematisch ziet het er uit zoals op de afbeelding te zien is, (welke is overgenomen uit het boek 'Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn' van M.D. Ferrari & Joost Haan). Hieronder worden deze fasen achtereenvolgens besproken.Waarschuwingsfase

Uit de literatuur blijkt dat ongeveer één op de zeven migrainepatiënten voorafgaande een migraine aanval waarschuwingssignalen krijgt of een voorgevoel dat een aanval op komst is. Deze signalen worden ook wel 'vroege voortekenen' genoemd en deze kunnen zich enkele uren tot zelfs enkele dagen voor een migraine aanval manifesteren. Tijdens deze fase kun je een vrij plotseling optredende stemmingsverandering ervaren, of je voelt je overdreven fit en energiek of juist zeer vermoeid waar je veelvuldig moet geeuwen. Ook kun je veranderingen in de smaak ervaren, waardoor je trek krijgen in bepaald voedsel of bepaald voedsel staat je juist enorm tegen. Het kan ook zo zijn dat je enorm veel zin in zoetigheid krijgt. Tijdens de waarschuwingsfase kun je ook vocht gaan vasthouden, last hebben van harde geluiden, fel licht en sterke geuren, een loopneus hebben en last hebben van neusverkoudheid of het erg koud hebben.

Aura

Het blijkt dat bij ongeveer één op de vijf migrainepatiënten vaak een auriafase optreedt, (meestal direct) voordat de hoofdpijnfase begint. Meestal bestaat een aura uit stoornissen in het zien (visuele stoornissen zoals wazig zien of flitsen), maar soms ook uit een gevoelsstoornis, een spraakstoornis (onvermogen tot spreken of begrijpen wat er gezegd wordt) of zelfs een verlamming aan één kant van het lichaam of in één gelaatshelft.

Hoofdpijnfase

Bovengenoemde symptomen worden al dan niet gevolgd door zware hoofdpijn. Het is dus mogelijk dat je migraine krijgt zonder hoofdpijn. Dit wordt 'migraine accompagnée sans migraine' of 'migraine met aura' genoemd. De hoofdpijnfase kan zich op velerlei manier manifesteren, de ernst, duur en mate variëren per persoon. De hoofdpijn kan vrij plotseling intreden en in zeer korte tijd de maximale ernst bereiken. Maar het is ook heel goed mogelijk dat de verschijnselen heel geleidelijk beginnen en in de loop van enkele uren in ernst toenemen. Vaak bevindt de hoofdpijn zich aan één kant van het hoofd, maar het kan aan beide kanten voorkomen. Je kan de pijn ervaren bij de slapen of achter de ogen en dit kan tijdens de aanval veranderen. De pijn is meestal kloppend, bonzend of dreunend van aard. Je kunt ook last hebben van pijn in de nek. Tijdens de hoofdpijnfase moet je in bed gaan liggen, dat is geen keuze.  De hoofdpijnfase gaat niet zelden gepaard met misselijkheid en braken. Overgevoeligheid voor licht en geluid zijn ook courante verschijnselen.Herstelfase

Na een onbehandelde migraine aanval kun je je nog enkele dagen vermoeid, licht geprikkeld, 'leeg', en minder geconcentreerd voelen. Je hebt moeite om de draad weer op te pakken. De herstelfase duurt meestal één tot twee dagen tot maximaal een week.

Geraadpleegde literatuur:

- I. Vooren (eindredactie). Zorgboek hoofdpijn. Stichting September, Amsterdam, 2011.

- M.D. Ferrari & Joost Haan. Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn. Bruna, 2010.

Lees verder