Lichte hersenschudding

Lichte hersenschudding symptomen

Lichte hersenschudding symptomen: wat zijn de symptomen van een lichte hersenschudding? Bij het ontstaan van een hersenschudding speelt een hersentrauma altijd een rol, bijvoorbeeld als je hard op je hoofd valt of een voorwerp met harde kracht tegen je hoofd aankomt. De term hersenschudding verwijst naar een onmiddellijk optredende functiestoornis van de hersenen als gevolg van hoofdtraumata. Bij een hersenschudding worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud, wat allerlei nare klachten tot gevolg heeft. Een hersenschudding wordt gekenmerkt door een bewustzijnsverlies van minder dan 15 minuten. Vaak gaat een hersenschudding gepaard met een tijdelijk geheugenverlies.De hersenen zijn kwetsbaar

De schedel beschermt de hersenen. De hersenen zijn zeer gevoelig voor allerlei soorten letsel, vooral voor versnellings- en vertragingsmechanismen. Deze kunnen optreden als gevolg van een val of slag op het hoofd. De hersenen kunnen dan tegen de binnenkant van de schedel botsen en daardoor beschadigd raken.

Lichte hersenschudding symptomen

Een lichte hersenschudding kenmerkt zich door een tijdelijk verlies van het bewustzijn van maximaal 15 minuten en geheugenverlies van maximaal een uur. Ook kunnen andere klachten voorkomen, zoals duizeligheid, hoofdpijn, moeheid of sufheid, concentratieproblemen, last van licht of geluid, tijdelijk geheugenverlies, misselijkheid en braken.

Een zeer courante klacht die onmiddellijk optreedt na het incident dat heeft geleid tot de hersenschudding, is hoofdpijn. Je kan een kloppende pijn in het hoofd ervaren, wat enigszins vergelijkbaar is met een spanningsachtige hoofdpijn. De hoofdpijn verergert door moeheid of spanning. Als je voldoende slaapt en rust neemt, kan de hoofdpijn worden verlicht. Bij een lichte hersenschudding is de hoofdpijn veelal na enkele dagen verdwenen.

Bij een lichte hersenschudding kan je tijdelijk het bewustzijn verliezen, maar niet langer dan 15 minuten. Er kan ook sprake zijn van posttraumatische amnesie van maximaal een uur. Je kan ook even overvallen worden door een gevoel van verwaring.

Duizeligheid, wazig zien en misselijkheid zijn ook symptomen die deel uit kunnen maken van het klachtenpalet. Je kunt zelfs last krijgen van braken of braakneigingen.

Bij een lichte hersenschudding zijn meestal de symptomen binnen enkele weken verdwenen.

Complicaties

Na een lichte hersenschudding is de kans op complicaties vrij klein, maar als het bewustzijn achteruitgaat, kan dit ernstig zijn en moet behandeling volgen. Het is daarom van belang dat de patiënt de eerste 24 uur thuis in de gaten gehouden wordt.

Geraadpleegde literatuur:

- Dr. J.A.H. Eekhof, dr. A. Knuistingh Neven, dr. W. Opstelten: Kleine kwalen bij kinderen. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, tweede druk 2009.

Geschreven door