Leverkanker symptomen

Wat is leverkanker?

In principe onderscheidt men twee soorten leverkanker: primaire leverkanker en secundaire leverkanker. Primaire leverkanker of hepatocellulair carcinoom (HCC) ontstaat uit levercellen en secundaire leverkanker is het gevolg van een uitzaaiing van een tumor elders in het lichaam. Primaire leverkanker is relatief zeldzaam en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De kans op leverkanker wordt groter naarmate we ouder worden. Secundaire leverkanker komt in het Westen vaker voor. Uitzaaiingen komen vooral in de lever terecht vanuit het maag-darmkanaal, maar ook andere kankers kunnen naar de lever uitzaaien. Symptomen leverkanker zijn onder meer: afname van eetlust, vermagering, misselijkheid en braken, pijn rechts onder ribben, eventueel geelzucht en een sterk opgezwollen buik.

Wat zijn de risicofactoren van leverkanker?

Artsen en wetenschappers weten (nog) niet precies wat leverkanker veroorzaakt, maar er zijn een aantal factoren die het risico kunnen verhogen. Zelfs als je een of meer risicofactoren op jou van toepassing is, betekent dat nog niet dat je de ziekte ook zult krijgen. De volgende risicofactoren zijn er:  

Cirrose en alcohol

Cirrose betekent verlittekening van de lever als gevolg van eerdere schade. Deze littekens kunnen leiden tot problemen met de manier waarop de lever werkt. Cirrose verhoogt het risico op het krijgen van leverkanker (hepatocellulair carcinoom of HCC). Het risico is afhankelijk van de oorzaak van de cirrose. Cirrose kan worden veroorzaakt door:

 • (langdurige) virusinfectie van de lever (hepatitis B en/of hepatitis C);
 • Langdurig overmatig alcoholgebruik;
 • Erfelijke ziekten zoals ijzerstapelingsstoornis (hemochromatose) en alfa-1-antitrypsine-deficiëntie (een afwijking waarbij het eiwit alfa-1-antitrypsine in het bloed te laag is als gevolg van een erfelijke aandoening van de lever).  


Niet-alcoholische leververvetting

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is onderdeel van het metabool syndroom en de belangrijkste oorzaak van chronische leverziekte in het Westen, waaronder dus ook Nederland. Het betreft een groep van aandoeningen, waarbij zich vet opstapelt in de lever. Het vet veroorzaakt ontsteking en schade. Niet alcoholische leververvetting komt vaak voor bij mensen met het metabool syndroom, een combinatie van vier frequent voorkomende aandoeningen. Deze aandoeningen zijn:

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een niet alcoholische leververvetting vier keer meer risico lopen op leverkanker, dan mensen zonder deze aandoening.

Infectie met hepatitis-virussen

Langdurige virusinfectie van de lever (hepatitis B en/of hepatitis C) verhoogt het risico op het ontwikkelen van primaire leverkanker, omdat het schade veroorzaakt aan de lever (cirrose). Als je hepatitis B of C hebt, dan is het belangrijk om geen alcohol eer te drinken. Als je dat wel doet, dan vergroot je daarmee het risico op het ontwikkelen van cirrose of leverkanker.

Hepatitis A en hepatitis E lijken niet het risico van leverkanker te verhogen.

Roken

Roken verhoogt het risico op leverkanker. Rokers die ook geïnfecteerd zijn met hepatitis C of hepatitis B, vergroten daarmee het risico op leverkanker. Rokers die grote hoeveelheden alcohol drinken, hebben een tot 10 keer hoger risico dan mensen die niet roken of drinken.

Lage immuniteit

Bij mensen met een verlaagde immuniteit wordt vaker leverkanker gezien. Hiv en aids geven lagere immuniteit. Het blijkt dat mensen met hiv of aids een vijf keer hoger risico lopen op leverkanker dan mensen die deze ziekte niet hebben. Een belangrijke risicogroep zijn mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en om die reden medicijnen slikken om orgaanafstoting te voorkomen. Het verhoogde risico op leverkanker kan ook voortkomen uit het feit dat mensen met een verlaagde immuniteit meer kans hebben om besmet raken met hepatitis B of C.

Familiegeschiedenis

Een Amerikaanse studie wees uit dat mensen die een eerstegraads familielid (ouder, broer of zus) hebben die is gediagnosticeerd met leverkanker, een twee keer zo groot risico hebben om het ook te krijgen. Een andere studie heeft een verhoogd risico op leverkanker aangetoond bij mensen met een vader en broer die zijn gediagnosticeerd met prostaatkanker.

Suikerziekte (diabetes)

 Mensen met diabetes hebben een hoger risico op leverkanker dan mensen die geen diabetes hebben. Het hogere risico kan worden veroorzaakt door de hogere niveaus van insuline bij mensen met diabetes of door leverbeschadiging veroorzaakt door diabetes.

Metformine, een veelgebruikt medicijn bij suikerziekte, blijkt volgens onderzoek het risico op het ontwikkelen van leverkanker bij patiënten met type diabetes 2 significant te verlagen.

Galblaasverwijdering (cholecystectomie)

 Mensen die hun galblaas hebben laten verwijderd (cholecystectomie) omdat ze last hadden van galstenen, hebben een verhoogd risico op leverkanker.

Lichaamsgewicht

 Twee reviews hebben aangetoond dat het risico van leverkanker is hoger bij mensen met overgewicht. Diabetes komt vaker voor bij mensen die te zwaar zijn, dus dit kan gedeeltelijk de relatie tussen overgewicht en leverkanker verklaren.

De kans op leverkanker lijkt hoger te zijn bij mensen met veel vet rond hun taille (de appel figuur).

Aflatoxine

Bij inname van te grote hoeveelheden aflatoxine kunnen levertumoren ontstaan. Aflatoxine is een stof die voorkomt in beschimmelde pinda's, tarwe, sojabonen, aardnoten, maïs en rijst. Mensen uit Afrika en Azië die deze gedurende een langere periode hebben gegeten, hebben een verhoogd risico hepatocellulaire leverkanker. Het risico wordt verder verhoogd bij mensen die ook een hepatitis B-infectie hebben.

Chemicaliën

 Als beroepsmatige oorzaak voor leverkanker is vinylchloride monomeer (VCM) bekend. Deze stof, die wordt gebruikt bij de productie van polyvinylchloride (PVC), staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen voor de mens. Het veroorzaakt bij herhaalde of langdurige blootstelling het zeldzame speciaal type leverkanker, het angiosarcoom van de lever.

Wat zijn de symptomen van leverkanker?

De klachten bij leverkanker zijn:

 • Afname van eetlust en gewichtsverlies;
 • Misselijkheid en braken (overgeven);
 • Het slecht kunnen verdragen van voedsel;
 • Pijn rechts onder de ribbenboog;
 • Ernstige vermoeidheid;
 • Later kan geelzucht ontstaan, soms gepaard gaande met jeuk;
 • De buik kan sterk opzetten als gevolg van vochtophoping in de buikholte.

Hoe wordt leverkanker behandeld?

De behandelingsmogelijkheden van leverkanker hangen samen met de grootte van de tumor, de plaats van de tumor in de lever en met je leeftijd en algehele conditie. Er zal worden bekeken f een operatie mogelijk is waarbij een deel van de lever (inclusief de tumor) wordt verwijderd. Dit kan alleen als de tumor klein is of wanneer zich enkele kleine gezwellen aanwezig zijn in één leverkwab.

Andere behandelingsmogelijkheden zijn:

 • Chemotherapie die de tumorgroei vertraagd;
 • Afsluiting (embolisatie) van de leverslagader, als gevolg waarvan de tumor gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen krijgt; en
 • Het verhitten of bevriezen van de tumor.


Leverkanker is moeilijk te genezen en heeft niet zelden een dodelijke afloop.


Geschreven door