Kinkhoest symptomen

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest symptomen, oorzaak en behandeling. Kinkhoest is een besmettelijke infectie van de luchtwegen met de bacterie Bordetella pertussis. Het uit zich in een kenmerkende hoest. De bacterie wordt vooral overgebracht door de druppeltjes die bij hoesten ontstaan. Na het ontstaan van de klachten ben je tot drie weken besmettelijk voor anderen.

Er is sinds januari 2012 een toename in het aantal gevallen kinkhoest, zowel volwassenen, kinderen als zuigelingen.  Daarom adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om zuigelingen op tijd te vaccineren tegen kinkhoest.

Wat zijn de symptomen van kinkhoest?

De eerste tekenen van kinkhoest zijn vergelijkbaar met die van een gewone verkoudheid:

  • loopneus;
  • niezen;
  • milde hoest; en
  • lage koorts.

Na ongeveer 1 tot 2 weken, evolueert de droge, irriterende hoest naar de voor kinkhoest kenmerkende hoestaanvallen, die weken kunnen aanhouden. Het is een harde droge hoest, waarbij helder, taai slijm wordt opgegeven. Tijdens een hoestbui, die langer dan een minuut kan duren, kan het kind rood of paars aanlopen en benauwd zijn. Een hoestbui eindigt vaak in een karakteristieke lange, gierende inademing. Soms moet de patiënt braken. Na een aantal weken gaan de hoestaanvallen over in een loss hoest, wat nog maanden kan aanhouden. De patiënt raakt uitgeput van het vele hoesten.

Kinkhoest kan allerlei complicaties geven, zoals middenoorontsteking, neusbloedingen en longontsteking. In een enkel geval kan men last krijgen van koortsstuipen of hersenweefselontsteking. Kinkhoest kan ook aanleiding geven tot een klaplong of blijvende schade aan het longweefsel.

Vooral bij jonge kinderen verloopt kinhoest vaak ernstig. Voor baby’s kan kinkoest een levensbedreigende ziekte zijn. Bij volwassenen en tieners verloopt kinkhoest vaak milder of met atypische symptomen, zoals een langdurige hoest (in plaats van hoestaanvallen) of hoesten zonder de lange, gierende inademing.

Kinkhoest is zeer besmettelijk. De bacteriën verspreiden zich van persoon tot persoon door middel van kleine druppeltjes vocht uit de neus of mond van een besmette persoon, die vaak worden verspreid door hoesten of niezen. Geïnfecteerde mensen zijn het meest besmettelijk tijdens de vroegste stadia van de ziekte tot ongeveer 2 tot 3 weken nadat het hoesten is begonnen. Antibiotica verkorten de periode van besmettelijkheid tot 5 dagen na het begin van de behandeling met antibiotica. De kuur heeft géén invloed op de ernst en de duur van de ziekte.

De incubatietijd (de tijd tussen besmetting en het begin van de symptomen) van kinkhoest is meestal 7 tot 10 dagen, maar het kan oplopen tot 21 dagen.

Hoe wordt kinkhoest behandeld?

Kinkhoest kan worden voorkomen met het kinkhoestvaccin, dat sinds 1957 deel uitmaakt van het Rijksvaccinatieprogramma als onderdeel van het dktp-vaccin (difterie, kinkhoest, tetanus en polio). Het geeft een goed doch geen volledige bescherming gedurende 4 tot 12 jaar. Wanneer een ingeënt kind toch kinkhoest krijgt, verloopt de ziekte milder

Kinkhoest gaat vanzelf over, na twee tot vier maanden. Een kind met kinkhoest dat zich verder goed voelt, kan gewoon naar school of het kinderdagverblijf. Op het moment dat een kind de kenmerkende kinkhoestbuien heeft, is de meest besmettelijke periode al achter de rug en zijn mensen in de directe omgeving vaak al besmet. Het zet daarom geen zoden aan de dijk om een kind met kinkhoest thuis te houden. Meld het wel even dat je kind kinkhoest heeft. Dan kunnen de leerkrachten andere ouders over de ziekte informeren zodat zij eventuele symptomen van kinkhoest bij hun kind herkennen. Rust kan er voor zorgen dat het kind wat minder (hevige) hoestaanvallen krijgt. In bed blijven is niet nodig. Laat het kind lekker spelen.

Kinderen jonger dan een jaar moeten uit de buurt van iemand met kinkhoest gehouden worden, omdat ze nog niet (volledig) ingeënt zijn tegen kinkhoest. Neem contact op met de huisarts als er toch kans is op besmetting. Mogelijk dat een baby in een gezin waar kinkhoest heerst vervroegd ingeënt wordt. Vrouwen die meer dan 34 weken zwanger zijn moeten ook uit de buurt blijven van mensen met kinkhoest. Een vrouw kan tijdens de geboorte kinkhoest direct overdragen op de baby.

Antibiotica verkort weliswaar de besmettelijkheid, maar heeft geen invloed op de ernst en de duur van de ziekte. Alleen als er in het gezin een zwangere vrouw of een baby is, wordt overwogen het hele gezin antibiotica te geven om besmetting van de baby te voorkomen. In gezinnen met een kind dat bijvoorbeeld een hartkwaal of een longziekte heeft, kan ook voor zo'n maatregel gekozen worden.

Kinkhoest - GGD Drenthe

Lees verder

Als je het artikel 'kinkhoest symptomen' interessant vond, dan vind je één van deze artikelen misschien ook wel lezenswaardig: