Ingegroeide teennagel klachten

Wat is een ingegroeide teennagel?

De medische naam van een ingegroeide teennagel luidt 'onychocryptosis'. Deze pijnlijke aandoening komt vooral bij de grote teen. Men spreekt van een ingegroeide teennagel wanneer een deel van de nagel in de huid dringt, wat tot een ontsteking kan leiden met roodheid, zwelling en pijn. Een chronische ontsteking kan aanleiding geven tot de vorming van 'wild vlees' (granulatieweefsel). De behandeling van een ingegroeide teennagel is afhankelijk van de ernst. Een ingegroeide teennagel met lichte klachten is normaal gesproken goed te behandelen bij de huisarts.Bij een ingegroeide teennagel is er sprake van ingroei van het puntje van de zijkant van de teennagel in het omliggende nagelbed. Zoals hierboven reeds vermeld, treedt het meestal op aan de grote teen. Er ontstaat een klein wondje die gaat ontsteken en na enige tijd kan er 'wild vlees' (granulatieweefsel) ontstaan, wat kan leiden tot een pussige afscheiding. Een ingegroeide teennagel komt het meest voor bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Bij mannen komt het iets vaker voor dan bij vrouwen, maar bij mensen ouder dan 65 jaar komt het vooral voor bij vrouwen. Bij kleine kinderen is een ingegroeide teennagel een zeldzaamheid.

Wat zijn de klachten en symptomen van een ingegroeide teennagel?

Een ingegroeide teennagel ontstaat als de zijkant van je nagel, meestal door verkeerd knippen of slecht passend schoeisel, bij het groeien uit de koers raakt. De nagel schuift in dat geval niet keurig over het nagelbed naar voren, maar duikt ter linker- of ter rechterzijde de huid in.

Als je een ingegroeide teennagel hebt, heb je vaak last van klachten van pijn, roodheid en zwelling. In principe kan elke teennagel ingroeien, maar het betreft in de meeste gevallen de grote teen. Wanneer dit langer bestaat kan als gevolg van een chronische ontsteking of voortdurende prikkeling 'wild vlees' ontstaan. Dit kan gepaard gaan met geelachtige, pussige afscheiding.

Een onbehandelde ingegroeide teennagel kan geen infecteren. Er kan zelfs een abces ontstaan die chirurgische behandeling behoeft. Een infectie van het bot (medische benaming: 'osteomyelitis') is een zeldzame complicatie van een ontstoken teen.

Hoe wordt een ingegroeide teennagel behandeld?

Een ingegroeide teennagel moet allereerst worden vrijgemaakt uit de huid, teneinde de irritatie door de nagelplaat op het nagelbed op te heffen. Dit kan de huisarts doen door de nagelplaat op te heffen, waardoor de spanning op de nagelrand wordt verminderd. De huisarts kan een watje of een rubber gootje onder de nagel aanbrengen, zodat de nagelpunt over het nagelbed heen groeit. Wild vlees kan aangestipt worden met zilvernitraat.

Bij aanhoudende klachten of als de ontsteking verergert, zal de ingegroeide nagel smaller worden gemaakt. Bij een relatief milde ontsteking kan het voldoende zijn om de nagelrand af te knippen. Na verloop van tijd groeit de nagel gewoon weer aan. Bij meer ernstigere klachten, is een chirurgische ingreep nodig waarbij je nagel blijvend versmald.

Geraadpleegde literatuur:

- Dr. J.A.H. Eekhof, dr. A. Knuistingh Neven, dr. W. Opstelten: Kleine kwalen in de huisartspraktijk, Elsevier Gezondheidszorg, Amsterdam, vijfde geheel herziene druk, 2010.

- Dr. Frans J. Meijman. Winkler Prins medisch handboek. Het Spectrum, Utrecht, 2007.


Geschreven door