Huwelijk & gezin

Huwelijk en gezin

Sinds de dageraad van de geschiedenis wordt het huwelijk beschouwd als een verbintenis tussen één man en één vrouw voor het leven. De enige uitzondering daarop vormden polygame samenlevingen. Polygamie is een echtelijke verbintenis van één mens met meerdere partners tegelijk, bijvoorbeeld één man met meerdere vrouwen of één vrouw met meerdere mannen.Er zijn goede redenen voor de eeuwenoude definitie van het huwelijk als zijnde een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw. Het huwelijk vertegenwoordigt eenheid: twee mensen zijn niet langer twee maar zijn tot één vlees geworden. Het gaat om de versmelting van man en vrouw tot een eenheid. Man en vrouw zijn op elkaar aangelegd, zowel geestelijk als lichamelijk/anatomisch:

  • geestelijk: man en vrouw zijn beiden anders van aanleg en juist daarom kunnen ze elkaar harmonisch aanvullen;
  • lichamelijk/anatomisch: man en vrouw zijn door hun onderlinge verschillen seksueel complementair.

Robert P. George, professor in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Princeton, schrijft in zijn essay 'Law and Moral Purpose':

"Everyone agrees that marriage, whatever else it is or does, is a relationship in which persons are united. But what are persons? And how is it possible for two or more of them to unite?…[A] human person is a dynamic unity of body, mind, and spirit. The body, far from being a mere instrument of the person, is intrinsically part of the personal reality of the human being. Bodily union is thus personal union, and comprehensive personal union—marital union—is founded on bodily union. What is unique about marriage is that it truly is a comprehensive sharing of life, a sharing founded on the bodily union made uniquely possible by the sexual complementarity of man and woman..."¹

Man en vrouw kunnen zich samen voortplanten. Dit in tegenstelling tot een relatie tussen twee mensen van gelijk geslacht (man/man of vrouw/vrouw), die per constitutie steriel is. Het huwelijk staat aan de basis van het gezin. Binnen een duurzame verbintenis van man en vrouw, gekenmerkt door liefde en trouw, komen kinderen volledig tot hun recht. Door hun onderlinge verschillen geven man en vrouw hun kinderen een ander voorbeeld en vullen ze elkaar goed aan in de opvoeding.

Maar wat nu als bepaalde huwelijken tussen man en vrouw om wat voor reden dan ook kinderloos blijven? Dan is de vereniging van man en vrouw in het algemeen nog steeds een model voor een relatie met een voortplantende functie. Dat kan evenwel niet gezegd worden van een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Geen enkele homoseksuele handeling kan kinderen voortbrengen. Hierop bestaan geen uitzonderingen; dit is een gevolg van de natuurwetten. Alleen in het natuurlijke huwelijk komen man en vrouw tot hun recht in twee-eenheid en kan voortplanting plaatsvinden. En alleen het natuurlijke huwelijk kan op een consequente manier een gezonde en stabiele omgeving bieden voor de groei en de ontwikkeling van kinderen.²

In deze special gaan we in op allerlei onderwerpen betreffende huwelijk en gezin. We gaan hierbij uit van het natuurlijke huwelijk en het natuurlijke gezin.

Noten:

[1] Robert P. George. Law and Moral Purpose. www.firstthings.com/article/2007/12/001-law-and-moral-purpose-16 

[2] http://www.allaboutlove.org/dutch/tegen-het-homohuwelijk.htm


Geschreven door