Hoge bloeddruk en dementie

Verlagen hoge bloeddruk kan het risico op dementie verminderen

Uit onderzoek blijkt dat het onder controle houden van je bloeddruk vanaf middelbare leeftijd de kans op dementie aanzienlijk verlaagt. Dat blijkt uit ’HYpertension in the Very Elderly Trial. Je moet dan wel vroegtijdig beginnen met het gebruik van bloeddrukverlagende middelen.Er is een verband is tussen hoge bloeddruk en dementie. Gebruik van bloeddrukverlagende middelen verlaagt de kans op dementie met 13 procent bij personen die 80 jaar of ouder waren. Je moet vooral tussen je veertigste en vijftigste levensjaar een hoge bloeddruk vermijden. Door een hoge bloeddruk op die leeftijd heb je maar liefst zes keer zoveel kans om later dementie te ontwikkelen.

De onderzoekers evalueerden de gegevens van 3.336 deelnemers die ten minste 80 jaar oud waren en die een te hoge bloeddruk hadden, maar geen tekenen van dementie vertoonden. De deelnemers werden willekeurig verdeeld in twee groepen. Eén groep werd behandeld met bloeddrukverlagende middelen met als doel het verlagen van de bloeddruk tot 150/80 mm Hg. De de andere groep werd behandeld met placebo pillen (een als geneesmiddel voorgeschreven middel dat geen werkzame bestanddelen bevat). Na twee jaar bleek dat de groep die de bloeddrukverlagende middelen had gekregen gemiddeld een lagere bloeddruk te hebben en een lager risico op dementie, hoewel de vermindering van het risico niet statistisch significant was.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat je vooral tussen je veertigste en vijftigste levensjaar een hoge bloeddruk moet vermijden. De verhoogde kans op dementie komt omdat een hoge bloeddruk slecht is voor de doorbloeding. Wanneer je hersenen minder goed doorbloed worden, krijgen ze niet genoeg zuurstof. Dementie die hierdoor wordt veroorzaakt noemt men 'vasculaire dementie'. Ongeveer een kwart van alle gevallen van dementie betreft vasculaire dementie.


Geschreven door


Geschreven door