Hepatitis B symptomen

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B symptomen, oorzaak en behandeling. Hepatitis B is een besmettelijke infectie van de lever die chronisch kan worden. Wereldwijd zijn er ongeveer 360 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd, en maar liefst 626.000 mensen sterven jaarlijks aan hepatitis B.

Hepatitis B is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die leverfalen kan veroorzaken. Het wordt verspreid door onveilige orale, anale en vaginale seks, waarbij het virus via de slijmvliezen van de geslachtsorganen het lichaam binnendringt en zich daarna via de bloedbaan naar de lever verplaatst waar het zich nestelt in de levercellen en een ontsteking veroorzaakt. De omvang van de klachten varieert sterk. Soms heeft iemand helemaal geen klachten. Op de lange termijn kan er blijvende schade aan de lever optreden. Besmetting kan ook via besmet bloed plaatsvinden.

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische hepatitis B. Wanneer een persoon voor het eerst besmet is, spreekt men van een acute infectie. Veel mensen herstellen spontaan binnen een paar maanden als hun lichaam het virus heeft verslagen. Een klein deel van de mensen ontwikkelt echter chronische (langdurige) hepatitis B. Hepatitis B wordt na een half jaar chronisch genoemd. Mensen met chronische hepatitis B hebben een hoger risico op leverfalen en leverziekten zoals cirrose en leverkanker.

Wat zijn de symptomen van hepatitis B?

In verreweg de helft van de gevallen verloopt een infectie met hepatitis B zonder symptomen en dus onopgemerkt. De andere helft van de geïnfecteerden krijgt wél klachten. Veel voorkomende klachten zijn:

  • vermoeidheid;
  • verhoging;
  • spier- en gewrichtspijn;
  • algehele malaise en lusteloosheid;
  • misselijkheid; en
  • pijn in de bovenbuik.


Huidafwijkingen en gewrichtsontstekingen kunnen ook voorkomen. Soms worden deze klachten gevolgd door een periode van geelzucht. Hierbij kleurt het oogwit en de huid geel, in combinatie met donkere urine en in een enkel geval ook ontkleurde ontlasting. Dit noemt wel 'stopverfkleurig'. Klachten ontstaan gemiddeld twee tot vier maanden na het moment van de infectie en kunnen enkele weken tot maximaal een half jaar aanhouden. Wanneer alle andere klachten verdwenen zijn, kan je nog maandenlang moe blijven.Hoe wordt hepatitis B behandeld?

Bij acute hepatitis B worden geen geneesmiddelen voorgeschreven en geldt het advies om zoveel mogelijk rust te nemen. De ziekte gaat meestal binnen een half jaar vanzelf weer over en heeft het afweersysteem van het lichaam het virus opgeruimd. Het is verstandig het gebruik van alcohol en voedingsmiddelen die slecht worden verdragen links te laten liggen.

Bij de chronische hepatitis B worden wél medicijnen voorgeschreven. Er zijn bij een chronische actieve hepatitis B verschillende behandelingen met medicijnen mogelijk. Of en wat je krijgt voorgeschreven hangt af van een aantal factoren, zoals:

  • je leeftijd;
  • de hoeveelheid virus in je bloed;
  • de resultaten van eerdere behandelingen; en
  • de ernst van de leverbeschadiging.


Mogelijk zal de arts besluiten om je te behandelen met peginterferonen, dit zijn medicijnen die je afweersysteem stimuleren en de virusdeling remmen. De medicijnen worden via injecties toegediend en hebben vaak niet geringe bijwerkingen. De arts kan ook antivirale medicijnen voorschrijven. Deze remmen de deling van het virus, en daarmee de leverontsteking. Het kan zijn dat op een gegeven ogenblik het virus ongevoelig wordt voor de medicijnen.