Gewicht & gezondheid

Waarom is een gezond gewicht belangrijk?

Het bereiken en handhaven van een gezond gewicht is belangrijk voor je algehele gezondheid en het voorkomt allerlei ziekten en aandoeningen. Als je kampt met overgewicht of obesitas, dan loop je meer risico op ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes type 2, galstenen, ademhalingsproblemen, gewrichtsaandoeningen (zoals artrose en jicht) en bepaalde vormen van kanker (er is een duidelijk verband tussen overgewicht en borstkanker, baarmoederkanker, dikkedarmkanker en slokdarmkanker). Dat is de reden waarom het zo belangrijk is om een gezond gewicht te handhaven. Het helpt het risico te verlagen voor het ontwikkelen van deze problemen, je voelt je gezond en het geeft je meer energie om te genieten van het leven.

Wat is overgewicht en obesitas?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er op dit moment wereldwijd meer dan een miljard mensen met overgewicht en tel daarbij nog eens de 300 miljoen mensen bij op die aan obesitas lijden, onder wie maar liefst 20 miljoen kinderen onde de vijf jaar. Dan weet je dat je met een serieus probleen te maken hebt. Ook in Nederland worden de mensen steeds zwaarder. Een op de zeven jongeren is te zwaar, in bepaalde wijken zelfs een op de drie.

Volgens de WHO kan overgewicht en obesitas worden gedefinieerd als een abnormale of buitensporige opeenhoping van vet dat de gezondheid ongunstig kan beïnvloeden. Aan de hand van de Body Mass Index (BMI), kan je berekenen of je een gezond gewicht hebt of juist te dik bent. BMI is een eenvoudige index van gewicht-naar-lengte, welke algemeen wordt gebruikt om overgewicht en obesitas te definiëren in volwassen populaties en individuen. Het wordt berekend door je gewicht in kg te delen door je lengte in het kwadraat in meters (kg/m2). Bijvoorbeeld een lengte van 1,50m en een gewicht van 42 kg geeft een BMI van: 1,50 m x 1,50 m= 2,25. Gewicht 42 kg : 2,25 = BMI 18,6. Een BMI tussen de 19 en 24 staat voor een normaal gewicht, een BMI tussen de 25 en 29 wijst op overgewicht en als je een BMI hebt boven de 30, dan is er sprake van obesitas. Onder de 18,5 is er sprake van ondergewicht.

Je moet verder vooral goed letten op overtollig vet bij de buik. Een buikomvang bij mannen boven de 102 cm en bij vrouwen 88 cm wijst meestal op gezondheidsproblemen die samenhangen met overgewicht. Je kunt je middelomtrek eenvoudig zelf meten met een meetlint tussen je navel en zwevende ribben. Met een meetlint meet je het smalste deel van je middel tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen. Meet de omvang terwijl je uitademt. Span het meetlint niet te veel aan en zorg ervoor dat hij evenwijdig is met de grond. Ook als je een gezond gewicht hebt (een goed BMI) maar een risicovolle buikomtrek, dan is er alle reden tot actie, want de buikomtrek kan op de lange termijn veel gezondheidsproblemen met zich meebrengen. En als je een BMI hebt van rond de 30 en een grote buikomvang, dan zul je snel moeten handelen, aangezien je kans loopt op ernstige hart- en vaatziekten.

Welke factoren dragen bij aan een gezond gewicht?

Vele factoren kunnen bijdragen aan het gewicht van een persoon. Deze factoren zijn:

  • Verkeerde eetgewoonten en dan vooral overmatige vetconsumptie.
  • Een verstoord hongergevoel.
  • Psychische oorzaken. Zo zijn er zogeheten 'emotie-eters' die hun voedingsgewoonten sterk laten beïnvloeden door stemmingen. Spanningen, stress, frustraties, agressie of teleurstellingen worden als het ware 'weg gegeten'.
  • Sociale factoren. Zogeheten 'externe eters' eten vooral als ze eten zien. Zij worden vooral uitnodigt tot veel eten als gevolg van de obesogene samenleving, waarbij een voortdurende beschikbaarheid van voeding aanwezig is. Dit maakt het voor externe eters zeer moeilijke om controle over het eigen eetgedrag te houden.
  • Erfelijke factoren of een stofwisselingsziekte. Je stofwisseling kan zo traag zijn, dat je bij een normaal eetpatroon al aankomt.
  • Er zijn ook medicijnen die als bijwerking gewichtsvermeerdering hebben.

Wie in energiebalans is, blijft op gewicht

Een goede energiebalans is van belang voor een goede gezondheid. Het is in feite heel simpel: als je niet meer eet dan je nodig hebt, kom je ook niet aan. Dit wordt 'energiebalans' genoemd. Door in energiebalans te blijven blijf je op gewicht. Wat je dagelijks binnenkrijgt, moet je ook verbranden. Vergelijk je lichaam met een batterij. Deze laadt op door voeding en loopt leeg door die energie uit je eten te gebruiken. Door te bewegen, verbruik je veel energie. Als je meer eet dan je verbruikt, dan slaat je lichaam de niet gebruikte energie op in de vorm van vet. Als iedere dag net iets meer eet dan je nodig hebt (lees: verbruikt), dan wordt je allengs dikker. Eet je daarentegen minder dan je verbruikt, dan val je af.

Geraadpleegde literatuur:

 - Dr. Richard Béliveau en dr. Denis Gingras. Eet gezond, leef gezond: de invloed van voeding en dagelijkse levensstijl op onze gezondheid. Kosmos, Utrecht/Antwerpen, 2009.

 - www.voedingscentrum.nl


Geschreven door