Galblaasontsteking symptomen

Wat is een galblaasontsteking?

Wat is een galblaasontsteking, wat zijn de symptomen galblaasontsteking en hoe wordt een galblaasontsteking behandeld? Een galblaasontsteking is een ontsteking van de galblaas, gewoonlijk ten gevolge van galstenen die de afvoer van gal blokkeren. Minder wordt galblaasontsteking veroorzaakt door een ernstige ziekte of -slechts zelden- tumoren van de galblaas. De ernst van de klachten varieert. Normaal gesproken ontwikkelen de symptomen van een galblaasontsteking zich in enkele uren.Gal wordt geproduceerd in de lever en verzameld in de galblaas, welke onder de lever ligt en daarmee verbonden is via de galblaasgang. In de galblaas wordt de gal opgeslagen en via de galafvoergang van tijd tot tijd afgegeven aan de twaalfvingerige darm. In de galblaaswand bevindt zich een spierlaag. Deze kan samentrekken onder invloed van het hormoon cholecystokinine of bij prikkeling van het zenuwstelsel. Gal bevat stoffen die nodig zijn bij de spijsvertering. Galzouten (cholaten) spelen een rol bij de vertering en opname van vetten die in de voeding aanwezig zijn. De galzouten verdelen het vet in kleine bolletjes, een proces dat wel wat weg heeft van de werking van een vaatwasmiddel. Gal bevat ook afvalstoffen die via de darm het lichaam kunnen verlaten. De belangrijkste afvalstoffen zijn (overtollig) cholesterol en de galkleurstoffen.

Wat zijn de klachten en symptomen galblaasontsteking?

De symptomen ontwikkelen zich gewoonlijk in enkele uren. Er kan sprake zijn van de volgende symptomen:

  • hevige, constante pijn rechts in de buik, net onder de ribben (rechter bovenbuik)
  • de pijn neemt vaak toe bij diep ademhalen en kan uitstralen naar het rechter schouderblad
  • wanneer de arts op de rechter bovenbuik drukt, ervaar je scherpe pijn
  • misselijkheid en braken (overgeven)
  • koorts en rillingen
  • een ontkleurde ontlasting en een donkere urine kunnen erop wijzen dat de galwegen zijn afgesloten

Hoe wordt een galblaasontsteking behandeld?

In principe bestaat de behandeling uit het operatief verwijderen van de galblaas en de galstenen. Bij een acute galblaasontsteking is het soms niet mogelijk een operatie uit te voeren. In dat geval word je in het ziekenhuis opgenomen en krijg je gewoonlijk antibiotica en pijnstillers toegedien. Als de aanval in ernst afneemt, kan desgewenst de operatie alsnog plaatsvinden.

Er zijn grofweg twee methoden om de galblaas te verwijderen:

  1. De gewone (conventionele) cholecystectomie, waarbij de buik geopend wordt.
  2. Via een kijkoperatie (laparoscopische cholecystectomie).

De behandelend arts zal samen met jou bespreken wat in jouw geval de aangewezen behandeling is.


Geschreven door