Candida infectie mond

Wat is orale candidiasis?

Orale candidiasis is een infectie van de mond-keelholte die wordt veroorzaakt door gistachtige schimmels; meestal is de gist Candida albicans de boosdoener. Een candidainfectie kan in de mond, maar ook in andere delen van het lichaam voorkomen, hetgeen aanleiding kan geven tot luieruitslag bij baby's of vaginale schimmelinfecties bij vrouwen. Orale candidiasis kan iedereen overkomen, maar het wordt het meest gezien bij baby's en peuters, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Orale candidiasis manifesteert zich vaak in kleine witte plekjes op de slijmvliezen, de tong ('witte tong') en het tandvlees. Deze witte plekjes in de mond kunnen pijn doen of een branderig gevoel geven.Candida albicans wordt bij ongeveer de helft van de mensen in de mond als commensaal aangetroffen. Tussen de verschillende bacteriën en gisten in de mond bestaat een zeker evenwicht welke door diverse factoren verstoort kan raken, met als gevolg dat deze gist draden gaat vormen. Vanaf dat moment spreekt men van een schimmel.

Er worden lokale en algemene factoren onderscheiden die bijdragen aan de schimmelgroei en aldus aan het ontstaan van orale candidiasis ten grondslag liggen.

Lokale factoren zijn:

 • slechte mondhygiëne;
 • langdurige irritatie door een slecht passende gebitsprothese, waardoor beschadiging van het slijmvlies optreedt;
 • roken;
 • droge mond;
 • inhalatie van corticosteroïden (een hormoon bevattend geneesmiddel welke onder meer gebruikt wordt bij astma);
 • intubatie (het aanbrengen van een buisin de luchtpijp ten behoeve van beademingsapparatuur);
 • bestraling van het mondholtegebied.

Algemene factoren zijn:

 • aandoeningen die de algemene weerstand drastisch kunnen verlagen (zoals aids en kanker);
 • hormonale stoornissen (zoals suikerziekte);
 • gebruik van geneesmiddelen (antibiotica, corticosteroïden, cytostatica - medicijnen welke gebruikt worden bij de behandeling van kanker);
 • een ernstig vitamine B tekort of ijzertekort.

Wat zijn de symptomen van orale candidiasis?

Orale candidiasis ontwikkelt zich meestal plotseling, ofschoon het ook chronisch kan worden. Een courante klacht zijn slijmvliesveranderingen in de mond: de aanwezigheid van romig-witte tot gele, enigszins verhoogd plekjes in de mond, meestal op de tong, de wangen en het verhemelte. De plekjes kunnen branderig en pijnlijk zijn. Als je het witte beslag weghaalt, komt daaronder een rode ontstoken plek zichtbaar. Deze kan gaan bloeden. Soms zijn er rode, gladde slijmvliesveranderingen zichtbaar, die flink pijn kunnen doen of een branderig gevoel veroorzaken.

Hoe wordt orale candidiasis behandeld?

Meestal kan zonder nader onderzoek de diagnose worden gesteld. Soms is laboratoriumonderzoek nodig. Orale candidiasis kan behandeld worden met speciale anti-gist medicijnen. De arts kan kiezen uit een lokale behandeling (met mondspoeling of mondgel) en -bij hardnekkige vormen- een systemische behandeling, waarbij je pillen moet slikken. Verder is het van belang dat gekeken wordt naar eventuele uitlokkende factoren en dat deze weg worden genomen.


Geschreven door