Blindedarmontsteking operatie

Wat is een blindedarmontsteking?

Blindedarmontsteking operatie: hoe gaat het in zijn werk, welke complicaties kunnen optreden en zijn er ook alternatieve behandelingen? Een blindedarmontsteking of appendicitis is één van de meest voorkomende aandoeningen en het berust op een ontsteking van het wormvormig aanhangsel van de blindedarm, meestal genoemd naar de Latijnse benaming 'appendix'. De oorzaak moet veelal gezocht worden in een infectie door bacteriën van de afgesloten holte binnen de appendix. De afsluitingen wordt vaak veroorzaakt door een prop ingedikte ontlasting, de zogeheten 'fecaalsteen'. Er is echter niet altijd een duidelijke aanwijsbare oorzaak te vinden. Als gevolg van ontstekingsvocht zwelt de holte steeds verder aan, waarbij de wand in versterf gaat (necrose) en op een gegeven ogenblik kan doorbreken waarna zich een buikvliesontsteking ontwikkelt. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 16.000 mensen op de operatiekamer terecht met een blindedarmontsteking. In ruim 10.000 van de gevallen gaat het om patiënten tussen de 7 en 18 jaar. Een blindedarmontsteking komt het meest voor in de leeftijdsgroep van 10 tot 30 jaar.

 

Hoe wordt een blindedarmontsteking behandeld?

Tot dusver (we schrijven 2013) heeft de medische wetenschap maar één antwoord op een ontsteking van het de blindedarm: een appendectomie of laparoscopische appendectomie. Dat is ene operatieve ingreep waarbij de blindedarm wordt verwijderd. Aan het eind van de negentiende eeuw werd deze behandeling voor het eerst uitgevoerd en sinds die tijd is het de enige behandeling. Door de ontstoken appendix te verwijderen, wil men voorkomen dat doorbraak van de appendicitis en buikvliesontsteking ontstaat.

Hoe vindt de operatie plaats?

De chirurg maakt een kleine incisie of snee rechts in de onderbuik, maar bij twijfel kan ook een snee midden in de onderbuik worden aangebracht. Dan kan een eventueel andere oorzaak van de pijnklachten worden opgespoord en behandeld. De gekozen methode is afhankelijk van een groot aantal factoren, onder meer van de ernst van de ontsteking, van de voorkeur van de chirurg, enz.

Soms komt het voor dat er rond de ontstoken blindedarm aanzienlijk veel verklevingen en afdekking door darmlissen zijn ontstaan. Bij het lichamelijk onderzoek kan men dit soms al vaststellen door weerstand in de rechter onderbuik te voelen. Men spreekt in dat geval van een 'appendiculair infiltraat'. Dan wordt er niet direct geopereerd. Eerst moeten de ontsteking en het infiltraat tot rust komen, waarbij men meestal antibiotica toedient.

 

Wat gebeurt er na een blindedarmoperatie?

Na een blindedarmoperatie blijf je vaak twee tot vijf dagen in het ziekenhuis en krijg je vocht en medicijnen toegediend via een infuus. Het kan enige tijd duren voordat de darm weer helemaal naar behoren werkt. Om die reden krijg je steeds kleine beetjes te eten en te drinken. des te sneller de darm herstelt, des te sneller je weer normaal kunt eten.

Op het moment dat je naar huis mag, heb je nog hechtingen in je bui die er na ongeveer zeven dagen weer uit mogen. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt verteld wanneer je terug moet komen voor controle, en wie de hechtingen eruit zal halen. Het kan een paar weken duren voordat je helemaal hersteld bent en je weer de oude voelt.

Mogelijke complicaties blindedarmoperatie

Een mens blijkt heel goed zonder appendix te kunnen en het gaat om een relatief simpele ingreep. Desalniettemin kunnen er complicaties optreden. Dit hangt af van de ernst van de ontsteking. In de eerste plaats kunnen er algemene complicaties optreden, zoals wondinfectie en nabloeding. Er kan ook sprake zijn van een vertraagde genezing en vertraagd herstel van de darmbewegingen. De darmen kunnen ook verkleefd raken. Soms ontstaat er na de operatie voor appendicitis een abces in de buik, welke soms verdwijnt via de anus. Doch een enkele keer moet dit chirurgisch worden behandeld of kan het onder röntgencontrole worden aangeprikt.

Wanneer moet je sowieso de arts bellen?

  • Als je temperatuur is hoger is dan 38°.
  • Als de bloeding niet vanzelf stopt.
  • Als je na een paar weken na de operatie een hevige kramp in je buik voelt. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van verklevingen die na de operatie zijn ontstaan.
  • Als er andere klachten zijn waarbij je een 'niet-pluis gevoel' krijgt.

Opereren is niet altijd nodig

Uit de praktijk blijkt dat één op de tien kinderen in de jaren na de operatie met een complicatie te maken krijgt. Door deze complicaties en doordat het onder narcose gaan ook niet helemaal risicovrij is, is er bij volwassenen al gekeken of antibiotica een alternatief voor een operatie biedt. Anno 2013 zijn er te dienaangaande wereldwijd vijf studies uitgevoerd en bij ruim de helft van de volwassenen bleek behandeling met antibiotica afdoende. In juli 2012 werd bekendgemaakt dat, als één van de eerste centra in de wereld, het VUmc gaat onderzoeken of een behandeling met antibiotica een operatie bij kinderen kan voorkomen.

In september 2012 is de pilot van start gegaan. (De ouders van) kinderen met een blindedarmontsteking kunnen in het VUmc en een aantal andere ziekenhuizen, kiezen voor een behandeling met antibiotica. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types blindedarmontstekingen: de simpele blindedarmontsteking, waarbij het risico op perforatie nihil is omdat de appendix niet is afgesloten; en de complexe blindedarmontsteking die vaak al geperforeerd is wanneer iemand zich meldt bij de spoedeisende hulp.

Op basis van klinische gegevens en met behulp van een echo wordt het onderscheid gemaakt. Alleen de simpele blindedarmontsteking komt in de pilot in aanmerking voor de behandeling met antibiotica. Er wordt een middel gebruikt dat ook bij buikvliesontstekingen wordt ingezet. De kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis en krijgen gedurende twee dagen het antibioticum via een infuus toegediend. Elke zes uur worden ze vervolgens gecontroleerd door een arts, om te checken of de ontsteking niet doorzet. Na in totaal vijftig kinderen wordt de pilot geëvalueerd en wordt bekeken of het gebruik van antibiotica verder onderzocht moet worden in een wetenschappelijke trial. Wordt vervolgd dus. Zodra er meer over bekend is, zullen we hier een artikel over publiceren.

Geraadpleegde bronnen:

- Blindedarmontsteking anders aangepakt: Kinderchirurg onderzoekt alternatief voor operaties. www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/7050510, 25 juli 2012

- Prof. dr. D.H. Ford, prof. dr. J.P. Schadé, dr. J. Tomson (hoofdredactie). Het grote medische handboek. Rebo Productions, Lisse, 2009.


Geschreven door