Besnijdenis voordelen (man)

Voordelen besnijdenis voor de gezondheid van pasgeboren wegen op tegen nadelen

Een besnijdenis (of circumcisie) van een jongen is het verwijderen van de voorhuid van de penis, waardoor de eikel bloot komt te liggen. In 2011 was in het nieuws dat de Nederlandse artsenorganisatie KNMG het ontmoedigen van jongensbesnijdenis voorstaat. Het KNMG-standpunt 'Niet-therapeutische circumcisie bij minderjarige jongens' roept artsen op om ouders die de ingreep overwegen actief en indringend op de hoogte te brengen van het ontbreken van medische voordelen en het gevaar van complicaties. Veel mensen beschouwen mannelijke besnijdenis als een verouderd, zo niet barbaarse praktijk, zonder medische voordelen en zelfs risicovol. De American Academy of Pediatrics (AAP) heeft in 2012 hun positie ten aanzien van jongensbesnijdenis geactualiseerd, met de conclusie dat besnijdenis de kans op urineweginfecties, peniskanker en seksueel overdraagbare aandoeningen (waaronder hiv en het humaan papillomavirus of HPV) vermindert. Tegelijk heeft besnijdenis volgens AAP geen negatief effect op de seksuele functie, gevoeligheid of seksuele voldoening. Het is daarbij wel belangrijk dat de ingreep wordt uitgevoerd door mensen die vertrouwd zijn met de ingreep en dat daarbij steriel materiaal wordt gebruikt.Besnijdenis

De besnijdenis wordt binnen het Jodendom uitgevoerd op pasgeboren jongetjes op de achtste dag na hun geboorte (indien er geen medische redenen zijn hier van af te wijken). De besnijdenis is binnen het Jodendom een uitwendig fysiek teken van het eeuwige verbond tussen God en het Joodse volk. In de praktijk worden vrijwel alle islamitische jongens besneden. Jongens worden binnen de islam besneden tussen de zevende dag na de geboorte en het vijftiende levensjaar; in elk geval voor de puberteit. Besnijdenis is binnen de islam belangrijk voor de rituele reinheid. Bovendien markeert het de overgang naar volwassenheid. Er zijn ook heel veel Amerikanen die hun pasgeboren zoontjes besnijden. Niet uit religieuze overwegingen, maar omdat het hygiënischer zou zijn.

Uitgebreide literatuurstudie

De AAP is ervan overtuigd geraakt dat jongensbesnijdenis bij pasgeborenen het risico op urineweginfecties en soa's (waaronder hiv) alsook peniskanker vermindert. Ze bereikten deze consensus door het uitvoeren van een zeer groot opgezette literatuurstudie met betrekking tot besnijdenis in relatie tot gezondheid. Ze stelde een taskforce samen om de kwestie te onderzoeken. De task force bestond uit mensen uit hu eigen gelederen met expertise over het onderwerp, evenals deskundigen van de American Academy of Family Physicians (de huisartenvereniging), de American College of Obstetricians and Gynecologistsde (college van verloskundigen en gynaecologen) opgenomen, en de Centers for Disease Control and Prevention (het Amerikaanse equivalent van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne).

Deze taskforce evalueerde maar liefst 1.388 peer-reviewed artikelen. Ze hanteerden daarbij strenge criteria, waardoor 374 artikelen afvielen en het kaf van het koren werd gescheiden. De werkgroep kwam uiteindelijk tot de volgende conclusie: “Specific benefits from male circumcision were identified for the prevention of urinary tract infections, acquisition of HIV, transmission of some sexually transmitted infections, and penile cancer. Male circumcision does not appear to adversely affect penile sexual function/sensitivity or sexual satisfaction.” Daarbij worden verschillende onderzoeken aangehaald die deze claims ondersteunen. Ook komt de taskforce met plausibele mechanische verklaringen waarom besnijdenis deze voordelen oplevert.

Urineweginfecties

Ten eerste vermindert besnijdenis het risico van urineweginfecties, waarschijnlijk vanwege het grotere gemak waarmee bacteriën zich kunnen nestelen onder de voorhuid. Als je geen voorhuid hebt, dan kunnen bacteriën zich minder gemakkelijk nestelen. In de eerste levensmaanden treden urineweginfecties vaker op. De AAP meent daarom dat besnijdenis bij pasgeborenen de meeste voordelen biedt. De risico's die zijn verbonden aan de behandeling van een urineweginfectie wegen op tegen de risico's van besnijdenis (die volgens de AAP slechts zelden optreden en minimaal zijn, vooral voor pasgeborenen en wanneer de besnijdenis wordt uitgevoerd door een professional).

Soa's

Ten tweede vermindert besnijdenis het risico van veel seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals hiv. Dit komt waarschijnlijk doordat de voorhuid gemakkelijk scheurt (microscopisch) en aldus een porte d'entrée of toegangsweg vormt voor virussen en bacteriën. Verder wordt vermoed dat de cellen aan de onderkant van de voorhuid gevoelig zijn voor ziekteverwekkers. Tenslotte vergroot de afscheiding onder de voorhuid de kans dat de man hiv overdraagt op zijn partner. Met besnijdenis verdwijnen al deze kwetsbaarheden.

Peniskanker

Tenslotte vermindert besnijdenis het risico op peniskanker. Dit komt doordat peniskanker zich vooral voordoet bij mannen bij wie de voorhuid niet teruggeschoven kan worden. Dit wordt 'fimosis' genoemd.

Voordelen wegen op tegen de nadelen

Volgens nieuwe aanbevelingen van de AAP wegen de gezondheidsvoordelen van besnijdenis zwaarder dan de mogelijke nadelen, en moeten mensen die hun zoontjes willen laten besnijden daartoe de kans krijgen. Uiteindelijk zijn het de ouders die over de ingreep moeten beslissen, aldus de Academy.

Geraadpleegde bronnen:

- http://pediatrics.aappublications.org/content/130/3/e756.full

 - Task force on circumcision. Male Circumcision. Pediatrics 2012;130;e756; originally published online August 27, 2012. DOI: 10.1542/peds.2012-1990


Geschreven door