Atopisch eczeem behandelen

Behandeling atopisch eczeem

Atopisch eczeem behandeling. De oorzaak van atopisch eczeem kan niet worden weggenomen, de aanleg om allergisch te reageren (= atopie) zal aanwezig blijven. Wel kunnen de symptomen worden bestreden. De behandelingsmogelijkheden bestaan grofweg uit behandeling met geneesmiddelen en de niet-medicamenteuze behandeling, waaronder leefadviezen en het vermijden van factoren die het eczeem kunnen verergeren. Een goede behandeling kan je leven (of dat van je kind) een stuk draaglijker maken. De behandelvorm is afhankelijk van de ernst van de klachten, de lokalisatie en het stadium van het eczeem. Ook de aanwezigheid van complicaties en je leeftijd spelen een rol.

 

Deze special over de behandeling van atopisch eczeem valt uiteen in drie delen:

  • leefadviezen;
  • niet-medicamenteuze behandeling; en
  • medicamenteuze behandeling.

Bij leefadviezen is het allereerst van belang om uitlokkende factoren te vermijden. Verder wordt het gebruik van indifferente middelen besproken: zalven en crèmes die voor niet-specifieke therapie worden gebruikt en als basisbehandeling dienen.

In het artikel over medicamenteuze behandeling worden de verschillende mogelijkheden besproken om atopisch eczeem met medicijnen te behandelen, welke kunnen worden onderverdeeld in lokale therapie (op de huid aangebracht) en systemische therapie met pillen. De overgrote meerderheid van de mensen met atopisch eczeem heeft genoeg aan lokale therapie.

Lokale behandeling kunnen bestaan uit hormoonpreparaten (dermatocorticosteroïden), teerpreperaten,  calcineurineremmers (welke bepaalde immuunprocessen in de huid beïnvloeden waardoor ontstekingen worden onderdrukt), antibacteriële middelen en bufexamac (bekend onder de merknaam Parfenac, een hydraterende crème met geringe ontstekingsremmende en jeukstillende eigenschappen).

Systemische behandeling kan plaatsvinden met antihistaminica, antibiotica en immunosuppressieve middelen. Ook kan lichttherapie worden toegepast en wanneer poliklinische behandeling onvoldoende effect sorteert, kan gekozen worden voor dagbehandeling. In ernstige gevallen kan een opname in het ziekenhuis volgen.


Geschreven door