Aandoeningen nieren/urinewegen

Het urogenitale stelsel en urologische aandoeningen

Onder urologische aandoeningen vallen de urinewegen bij de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man. Een uroloog houdt zich bezig met kwalen en stoornissen aan de urinewegen, de blaas, de nieren en bij mannen ook de voortplantingsorganen. Deze kunnen bestaan uit aangeboren afwijkingen zijn, maar het kunnen ook tumoren, infecties en impotentie betreffen. Denk bijvoorbeeld concreet aan vrouwen met blaasontstekingen of incontinentie, maar ook aan mannen met impotentie of plasproblemen (als gevolg van prostaatproblemen) en jongens met een te nauwe voorhuid of kinderen die bedplassen. In deze special zijn artikelen opgenomen over allerlei urlogische aandoeningen. Aandoeningen met betrekking tot de voortplantingsorganen van de man, tref je hier.
Het urogenitale stelsel

Het urogenitale stelsel bestaat uit:

  • de nieren;
  • urineleiders (ureters);
  • (urine)blaas; en
  • plasbuis (urethra).

Nieren

In dit systeem is een sleutelrol weggelegd voor de nieren, twee vuistgrote, boonvormige uitscheidingsorganen die onder de ribben naar het midden van de rug liggen. Ze zijn te beschouwen als filters die non-stop bezig zijn het bloed te zuiveren van stoffen die er niet thuishoren of erin te grote hoeveelheid aanwezig zijn. Dit doen ze door overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed in de vorm van urine af te voeren door de beide urineleiders (ureters) naar de blaas, die dienst doet als tijdelijke opslagplaats. Via de urineblaas kan de urine naar buiten worden gevoerd via de urinebuis of plasbuis (urethra).

De nieren houden zouten en andere stoffen in het bloed in balans en produceren het hormoon EPO (erytropoëtine), dat een rol speelt bij de aanmaak van rode bloedcellen. Gezonde rode bloedcellen vervoeren zuurstof door het lichaam. Er treedt dus een tekort aan rode bloedcellen in het bloed op als de nieren niet goed functioneren. Hierdoor krijgt het lichaam onvoldoende zuurstof, wat klachten als vermoeidheid en een bleke huid tot gevolg heeft, evenals veranderingen in je hartslag, hoofdpijn en duizeligheid.

Urineleiders, blaas en plasbuis

Via de urineleider wordt urine van de nieren naar de blaas vervoerd. De blaas is in feite een holle, gespierde zak die dienst doet als opslagplaats voor urine, totdat deze wordt geloosd via de urinebuis of plasbuis. Dit is een smalle buis vanuit de blaas, waarlangs de urine het lichaam verlaat. De aandrang tot plassen begint ongeveer bij 280 ml. Meer dan 500 ml begint pijnlijk te worden en leidt tot hevige aandrang om terstond te urineren.

Geraadpleegde literatuur:

J.A.M. Baar, C.A. Bastiaansen, A.A.F. Jochems: Anatomie & fysiologie. Bohn Stafleu van Loghum, tweede druk, 2007.