Verkoudheid symptomen

Wat is verkoudheid?

Wat is verkoudheid? Verkoudheid is net als griep een infectieziekte die van mens op mens overdraagbaar is. Griep wordt echter veroorzaakt door een influenzavirus (griepvirus) en verkoudheid door één van de vele verkoudheidsvirussen. Bij verkoudheid zijn vaak alleen de bovenste luchtwegen ontstoken, dat wil zeggen het slijmvlies in de neus- en keelholte en/of bijholten. Ongeveer de helft van de bevolking in Europa is ten minste eenmaal per jaar verkouden. Jonge kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen. Dit komt doordat ze nog maar weinig in aanraking zijn gekomen met verkoudheidsvirussen en daardoor weinig weerstand hebben opgebouwd tegen deze boosdoeners. Bovendien hebben jonge kinderen op school en op de kinderopvang veel onderling contact, waardoor virussen zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Jonge kinderen kunnen soms wel tien keer per jaar verkouden worden. Dit is geen probleem als ze verder gezond van lijf en leden zijn. 

 Verkoudheid kan worden veroorzaakt door ten minste tweehonderd zeer besmettelijke virussen, die zich gemakkelijk verspreiden via druppeltjes in de lucht door hoesten, niezen en praten, door fysiek contact met iemand die besmet is of door een besmet voorwerp, bijvoorbeeld een deurklink. Verkoudheidsvirussen gedragen zich als commensale virussen en brengen pas ziekte teweeg als de gastheer door afkoeling niet voldoende weerstand meer biedt. Bekende virussen zijn het rhinovirus, het coronavirus of het respiratoir syncytieel virus (RS-virus). Normaal gesproken gaat een verkoudheid na 1 tot 3 weken vanzelf over. Bij kinderen kan het soms ietwat langer duren.

Wat zijn de symptomen van verkoudheid?

Er is een verband tussen kouvatten (in de zin van het blootstaan aan plotselinge temperatuurdalingen) en het uitbreken van de ziekte. Als een deel van het lichaamsoppervlak plotseling afkoelt, wordt de werking van het trilhaarepitheel in de neus vertraagd waardoor -zo vermoedt men althans- commensale virussen de kans krijgen het slijmvlies te beschadigen. Als het trilhaarepitheel in de luchtwegen vertraagt, dan raakt de schoonmaakfunctie verstoord en kan het slijm niet goed getransporteerd worden met als gevolg ophoping van slijm en ontstekingen. Bij verkoudheid is het slijmvlies in voornamelijk de bovenste luchtwegen ontstoken, dat wil zeggen in de neus- en keelholte en/of bijholten. De symptomen en klachten bij verkoudheid beginnen geleidelijk en bestaan uit:

  • keelpijn (meestal als eerste klacht)
  • hoesten (ophoesten van slijm)
  • hoofdpijn
  • lichte spierpijn
  • loopneus, snotteren
  • koorts (soms bij kinderen, bij volwassenen gaat verkoudheid bijna nooit gepaard met koorts)

Vaak is de afscheiding eerst waterig, later slijmerig en tenslotte kan als gevolg van een secundaire bacteriële infectie een etterige afscheiding ontstaan; reuk en smaak zijn in enige mate verstoord, evenals het algemene welbevinden. Bij sommige personen en bij sommige virussen komen infecties van de luchtpijp voor, wat gepaard gaat met lichte benauwdheid op de borst en een branderig gevoel. Als je chronische bronchitis of astma hebt, kun je tijdens en na een verkoudheid meer last hebben van ademhalingsmoeilijkheden. Een veelvoorkomende complicatie van verkoudheid is een bacteriële infectie van het oor.

Hoe kan verkoudheid worden behandeld?

Meestal gaat een verkoudheid na 1 tot 3 weken vanzelf over; het virus wordt dan door het eigen afweersysteem opgeruimd. Er is geen geneesmiddel tegen verkoudheid. Wel kun je de symptomen verlichten met allerlei geneesmiddelen:

  • Je kunt pijn of koorts onderdrukken met pijnstillers. Bij kinderen bij voorkeur met paracetamol of ibuprofen, aangezien aspirine wordt geassocieerd met het Reye-syndroom, een mogelijk dodelijke aandoening.
  • Decongestiva kan de neus helpen vrijmaken. Tot de meest gebruikte decongestiva behoren efedrine, fenylefrine en oxymetazoline.
  • Een hoestdrank kan gebruikt worden bij een geïrriteerde keel.


Geschreven door